Digitala modeller av fastighetsbestånd, enskilda byggnader, konstruktioner eller infrastruktur är i sig inget nytt. Men en digital tvilling är något mer än så. Närmare bestämt en virtuell datadriven representation av något som existerar i verkligheten och som dessutom utvecklas i takt med sin fysiska förlaga. I praktiken innebär det att den digitala tvillingen ständigt fångar och visualiserar ny kunskap om värdefulla tillgångar och resurser.

Ett faktum som i sin tur att betyder att du och din organisation kan ta arbetsuppgifter som modellering, analys och utvärdering av scenarion till en ny nivå. Att hitta de data man som medarbetare behöver är alltför ofta tidskrävande och krångligt. Spridda datakällor och verktyg ökar dessutom risken för dataförlust i konvertering mellan system eller när filer skickas fram och tillbaka. En GIS-driven digital tvilling har därför potentialen att vara det förenande fönster in i spridda datamängder din organisation behöver för att växla upp både effektivitet, hållbarhet, säkerhet och lönsamhet.

Digital tvilling är alltid aktuell

För att den digitala tvillingen ska vara precis så aktuell och dynamisk som krävs gäller det att säkra att den ständigt föds med relevanta data – i realtid när så behövs. Data måste kort sagt kunna flöda sömlöst, oavsett i vilken databas eller plattform de finns eller om de exempelvis kommer från sensorer eller drönare. En digital tvilling blir nämligen aldrig mätt på data.

Exempel: sömlöst dataflöde

I en intressant artikel berättar en våra partners hur de jobbar för att säkerställa att data kan delas och göras tillgängliga så effektiv som möjligt. Den metod som beskrivs knyter – med stöd av ArcGIS och Autodesk – samman data, verktyg och arbetsflöden genom ett fastighetsprojekts olika faser.

Få värdet av data att växa

Vikten av att ta hand om och jobba med sina data på ett strukturerat sätt går som en röd tråd genom berättelsen. Genom att ha tillgång till rätt data redan från ett tidigt stadium av ett projekt minskar risken för problem i senare faser. Faktum är att värdet av tillgängliggjorda data med rätta beskrivs som större ju längre ett projekt löper. För att inte tala om nyttan när samma data kommer till användning även i kommande projekt.

Erfarenheter som är helt i linje med vad som gäller för en digital tvilling som är dynamisk, växer i takt med verksamhetens behov och uppdateras när den fysiska förlagan förändras.

Länktips: