Företag och organisationer som jobbar med underhåll och förvaltning av nätinfrastruktur hanterar stora mängder tillgångar och resurser spridda i geografin. Arbetet utförs av ett stort antal medarbetare. Inte minst i form av egen personal och entreprenörer med mobila arbetsuppgifter i fält. Ibland används helikopter för att kartlägga svårtillgängliga anläggningstillgångar. Dessutom har drönare seglat upp som ett kostnadseffektivt och säkerhetshöjande hjälpmedel för att fånga den data och information verksamheten behöver.

Tillgången till en gemensam tillförlitlig lägesbild är med andra ord verksamhetskritisk. Därför är förmågan att samla in, ajourhålla och tillgängliggöra data säkert, effektivt och sömlöst en framgångsfaktor. En komplett GIS-plattform, som vårt ArcGIS, har kapacitet att vara det systemstöd som gör det möjligt.

GIS-plattform möjliggör sömlöst arbetsflöde

Plattformen är i grunden IT som knyter samman, förädlar och tillgängliggör data, bilder och kartor. Ett ekosystem av appar stödjer mobilt arbete i fält. Dessutom finns systemstöd för att hantera data och bilder fångade med drönare end-to-end. Specialiserad funktionalitet tar nämligen fält- och drönardata vidare till förädling, visualisering och presentation i behovsanpassade gränssnitt för såväl operativa som strategiska beslut och samarbete. Hela arbetsflödet från datainsamling till presentation och beslutsunderlag är sömlöst. Det innebär att manuella arbetsmoment minimeras, vilket i sin tur gör att tidsspill och kvalitetsbrister kan undvikas.

Applikationer ökar värdet av fält- och drönardata

I arbetsflöden som omfattar fält- och/eller drönardata drar du och din organisation nytta av några av ArcGIS-plattformens särskilda förmågor och applikationer, nämligen för:

  • Drönardata – ArcGIS Drone2Map fångar högupplösta bilder med drönare. Här finns även funktionalitet för att bearbeta och analysera insamlade data. Site Scan for ArcGIS tillhandahåller dessutom stöd för att hantera drönarflottan. Välj den senare applikationen när du ska samla in och bearbeta större mängder data.
  • Fältdata – ArcGIS Field Maps är en heltäckande app för arbete i fält. Appen ger mobil personal, till exempel vid inspektion och underhåll av nätinfrastruktur, ett gränssnitt för att hitta rätt, få tillgång till kartor och data, samla in data och rapportera status i uppdrag.
  • Presentation och analys – ArcGIS Dashbords gör det möjligt att kombinera kartor och data i en gemensam digital och interaktiv vy konfigurerad baserat på roll, behov och situation. Resultatet är en datadriven och ständigt aktuell översikt av nuläget.

Eftersom plattformen är flexibel och skalbar är det fullt möjligt att börja i mindre skala och successivt bygga på med tillämpningar i takt med att behov och mognad växer. Nyckelfunktionerna finns där när du behöver dem.

Länktips: