Sätt affärsmålen och verksamhetsbehoven under lupp och öka på så sätt utväxlingen på organisationens GIS-plattform många gånger om. För möjligheterna att ta hävstång på GIS-teknologins förmågor för att lösa organisationens utmaningar är i de närmaste oändliga. Därför finns det mycket att vinna på att ta hjälp av en geospatial strategi både för att prioritera rätt och få den drivkraft som krävs. Grunden till att lyckas är nyfikenhet – överallt och hela tiden. Inte minst i fikarummet…

Utgångspunkten är alltså faktiska behov och framgångsfaktorer. Att kartlägga organisationens utmaningar och mål är med andra ord grundläggande för en geospatial strategi som är både användbar och framgångsrik. I praktiken handlar det om ett insiktsarbete som ger dig ett underlag att bygga en strategi som möter verksamhetens behov och driver mot måluppfyllnad.

Engagemang och representation

Rätt sammansättning av nyckelpersoner är helt avgörande och gör det möjligt att tillsammans kartlägga och dokumentera mål, strategier, behov och prioriteringar. Du behöver personer som jobbar med GIS och IT, liksom kollegor från delar av organisationen som kan ha nytta av GIS-tillämpningar. Tillgång till personer i beslutsfattande ställning är också nödvändigt.

Vägen till insikt om verksamheten

För bästa resultat är det nämligen viktigt att kartläggningen omfattar både det strategiska perspektivet, och insikter om den dagliga verksamheten. Båda perspektiven bidrar med viktiga pusselbitar i strategibygget.

Bryt gärna loss och jobba fokuserat i mindre konstellationer när det behövs. Det gör det enklare att genomlysa konkreta behov och arbetsflöden. Workshopformen är användbar och ett bekant forum att samlas kring. Utforska också möjligheten att använda ett ramverk för mognadskartläggning. Kanske är det rätt för det läge din organisation befinner sig i.

Ha stora öron överallt

I grunden handlar det alltså om att vara nyfiken. Så tveka inte att ta till lite nya grepp. Ha stora öron i alla de möten där du deltar.

Underskatta absolut inte fikarummet som källa till information.

För det är över en kopp kaffe du får höra den ofriserade versionen av verksamhetens utmaningar. Det kan med andra ord löna sig att välja ett nytt bord vid fikat. En enkät kan å andra sidan vara användbart när du behöver samla in synpunkter och information från många.

Redo för nästa steg mot strategi

En geospatial strategi utgår sammanfattningsvis från en behovsbild baserad förståelse för verksamheten och vad den faktiskt gör och/eller planerar att göra. Insiktsarbetet är helt avgörande när du går vidare och matchar behoven med bredden av GIS-förmågor. För att sedan prioritera och planera de åtgärder och tillämpningar som ska genomföras.

Länktips: