Brottas du med utmaningen att omsätta snåriga tabeller i Excel till användbar kunskap och insikt? Du tar till de verktyg som finns tillgängliga, men når inte ända fram. Då är det dags att ställ dina frågor till en karta istället. För när tabellen är en kombination av adresser eller annan platsrelaterad information och en mängd variabeldata kopplat till respektive plats finns sätt att förstå tabulära data bättre.

Det finns kort sagt mycket att vinna på att spetsa dina presentationer, rapporter och beslutsunderlag med en riktigt kompetent kartkomponent. Faktum är faktiskt att alla som har Microsoft Excel kan skapa datavisualiseringar just i kartform direkt i Excel. Så här kommer du igång:

1. Lägg till add-in

Öppna Excel och gå till Insert (Infoga) i menyn för att lägga till ArcGIS for Excel som add-in. Om du saknar den här möjligheten kan du behöva kontakta din organisations IT-support och få rättigheten att addera tillägg aktiverad. Sedan följer du bara några få steg så har du ArcGIS tillgängligt i Excels meny och är redo att börja skapa kartor.

ArcGIS for Excel

2. Visualisera data på karta

Välj den Excel-fil du vill jobba med och använd den möjlighet att lägga till karta som ditt nya add-in ger. Lägg till data från den aktuella Excel-tabellen och koppla de data du vill visualisera till kartan. Fortsätt sedan att jobba med kartan så att de samband och mönster tabellen döljer framträder så tydligt som möjligt. Laborera med andra ord med val av färg, variabler, brytpunkter och så vidare.

Tips! Kolla gärna in den här videon där min kollega Oscar skapar en datavisualisering i form av en karta i Excel.

3. Ännu vassare datavisualisering med login

Vem som helst kan alltså skapa en karta med ArcGIS for Excel. Du kommer en bit utan ett ArcGIS-konto. För att kunna berika din karta med de datalager som finns tillgängliga i ArcGIS – och på så sätt vässa visualiseringen ytterligare – krävs dock inloggning. Även möjligheterna kring exempelvis symbologi, att interagera med kartan och utföra analyser blir fler när du är inloggad i plattformen.

4. Låt kartan komma till användning

Nu har du kommit så långt att den färdiga kartan ska användas i en rapport eller presentation. Alla kan skapa statiska bilder av sina kartor att klistra in i till exempel en Word- eller Power Point-fil. Inloggad i ArcGIS har du dessutom möjlighet att dela kartan i ett interaktivt webbgränssnitt.

Sammanfattningsvis är ArcGIS for Excel alltså ett add-in som gör att fler rent konkret kan använda och generera värde med stöd av din organisations GIS-plattform.

Något som i sin tur gör att din verksamhet får större utväxling på både sina data och sitt ArcGIS.

Länktips: