När jag summerar det första halvåret 2023 ser jag att många vill få tips, råd och inspiration kring att jobba mer strategiskt med GIS och geospatiala frågor. Vad gäller konkret tillämpning av en GIS-plattforms förmågor är läsning om digital tvilling för facility management populärt. Många är också sugna på att jobba smart med drönardata – från datainsamling till presentation.

Har du missat något av vårterminens mest lästa inlägg här på bloggen för datadrivna insikter? Då har du chansen ta igen det här:

Datavisualisering bäddar för beslut om produktionsanläggningen

En väl fungerande produktionsanläggning, som utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt, ställer krav på ett datadrivet besluts- och verksamhetsstöd som knyter samman och tillgängliggör komplexa datamängder på ett överblickbart och användarvänligt sätt. På så sätt får beslutsfattare såväl som koordinerande personal, ur olika synvinklar och perspektiv, en total överblick över industriområdet och dessutom förståelse för mönster och samband. För att i slutänden kunna fatta väl avvägda strategiska och taktiska beslut. » Läs mer

Jobba smartare med drönardata – sömlöst end-to-end

Drönare har seglat upp som ett kostnadseffektivt hjälpmedel för att säkerställa aktuella data och information. Genom att ta hävstång på ett systemstöd som hanterar dessa data och bilder end-to-end får organisationer större utväxling på sina drönardata. Hela arbetsflödet från datainsamling till presentation och beslutsunderlag är sömlöst. Det innebär att manuella arbetsmoment minimeras, vilket i sin tur gör att tidsspill och kvalitetsbrister kan undvikas. » Läs mer

Saker varje IT-chef borde veta om geografisk IT och GIS

Att som IT-chef ansvara för alltifrån daglig drift av en IT-miljö som är säker och kostnadseffektiv, till IT-strategier och utvecklingen av organisationens IT, är en stor och viktig uppgift. Det gäller naturligtvis att möta verksamhetens behov och mål, men också att hantera och dra nytta av de resurser man har på ett optimalt sätt. I organisationer som har och använder GIS finns därför mycket att vinna på att se och behandla sitt geografiska IT som det verksamhetskritiska IT-system det faktiskt är. » Läs mer

Rätt kombination av roller bäddar för kraftfull GIS-organisation

Framgång med GIS startar när organisationen inte stirrar sig blind på själva tekniken. För alla lockande tekniska möjligheter har kort sagt inget egentligt värde förrän de matchas med verksamhetens behov och affärsmål. Det är därför när ett strategiskt förhållningssätt är på plats som resan börjar. Det innebär i sin tur att fler behöver kunna driva och hantera geospatiala frågor och initiativ. GIS-organisationen behöver alltså utvecklas, kompetensen breddas och tillgängliga resurser bli fler. » Läs mer

Införande av digital tvilling sätter fingret på vikten av datahantering

Regionfastigheter har ett gigantiskt uppdrag i förvaltningen av 1,6 miljoner kvadratmeter lokaler som används i Region Skånes olika verksamheter. De driver dessutom stora komplexa och strategiskt viktiga byggprojekt för exempelvis sjukhusområden. Det ställer sammantaget stora krav på de system som ska hantera och tillgängliggöra de informationsmängder som krävs för att ta sig an uppgiften optimalt. Ta del av erfarenheter från att införa GIS som nav för digital tvilling.

Länktips: