Du har tillgång till en massa data. Begraven i dessa data finns helt säkert viktig information som kan driva din verksamhet och affär framåt. Därför finns mycket att vinna på att utforska sätt att skapa och tillgängliggöra riktigt vass datavisualisering. För när du tittar på relevanta datamängder i visuell form träder mönster och samband fram. I praktiken innebär det att du tar förutsättningarna att bygga kunskap, få insikter, analysera och fatta beslut till en ny nivå.

Möjligheten att se bortom ett myller av siffror och komplexa datamängder gör datadrivna kartor till en kraftfull form av datavisualisering. Det finns kort sagt många fördelar med att dra nytta av kartor som förklarande kommunikativt gränssnitt som stärker rapporter, presentationer, analyser och beslutsunderlag. En GIS-generad karta är nämligen en typ av visualisering som knyter samman lager av data och nyttjar färg och form som linjer, punkter, ytor och kluster för att mejsla fram och tydliggöra mönster och svar som lätt försvinner i datatabeller.

Välj rätt verktyg för datavisualisering

Du som jobbar i en organisation som har implementerat ArcGIS har tillgång till en palett av verktyg för att visualisera och dela data som kartor. Valet av verktyg avgörs av vad du behöver åstadkomma:

  • Överblick över nuläget – Med ArcGIS Dashboards skapar du en datadriven överblickbar bild av nuläget och får koll på status för tillgångar, resurser, ärenden, projekt, KPI:er och mycket mer. Du åstadkommer det genom att kombinera kartor och data i en samlad interaktiv vy. Gränssnittet anpassas naturligtvis beroende på syfte och målgruppens behov, roll och situation.
  • Skräddarsytt gränssnitt – När du behöver visa mycket data och information eller har behov av specialanpassning av gränssnittet finns ArcGIS Experience Builder. Anpassningsbara mallar och widgets gör det möjligt att konfigurera upp en komplett webbapp som gör din vy riktigt tillgänglig och interaktiv med kartor i 2D eller 3D beroende på behov.
  • Visuell analys – Välj ArcGIS Insights när du behöver göra avancerade analyser enkelt, med eller utan geografiska data. Visualisera dina data på kartor, i grafer och tabeller i samma gränssnitt och få ett kraftfullt underlag för alla slags beslut och ett gränssnitt för komplex analys, regressionsanalys och prediktiv analys.
  • Interaktiv presentation eller rapport – Behöver du göra en komplex rapport eller presentation tydligare och mer lättillgänglig? I ArcGIS StoryMaps kombinerar du dina kartor med text, bilder, film och annan media i ett gemensamt webbgränssnitt, och sätter på så sätt dina datavisualiseringar i en kontext.
  • Vässa BI-rapporter – När rapportelementen i Microsoft Power BI inte räcker till finns ArcGIS for Power BI. Ett plug-in som gör att alla Power BI-användare kan berika sina rapporter med en riktigt vass kartkomponent och GIS-funktionalitet.
  • Förstå Excel-data bättre – Har du problem att urskilja mönster och samband i dina kalkylark i Excel? Lägg till ArcGIS for Excel som add-in och få möjligheten att skapa visuella kartor direkt i Microsoft Excel.

Förstå, analysera och kommunicera bättre

Smart datavisualisering gör alltså att du kan förstå och analysera data bättre. Behovs- och rollbaserad visualisering av data stärker dessutom kommunikation och dialog i viktiga frågor – både operativt och strategiskt. Därför är det viktigt inte bara att visualisera data, utan även att göra det på sätt som både skapar tydlighet och engagerar. Glöm inte heller att dela visualiseringarna och därmed verkligen tillgängliggöra data. Datadrivna kartor och en komplett GIS-plattform gör det möjligt.

Länktips: