Verksamheten på ett anläggnings- eller industriområde är komplex. Tillgångar och resurser som finns utom- och inomhus, över och under mark, ska fungera och samverka optimalt för att säkra produktivitet och affärskontinuitet. Därför är det olyckligt att mycket av den information verksamheten behöver är utspridd i snåriga tabeller och databaser. Eller för den delen inte finns lagrad någon annanstans än i huvudet på ett fåtal medarbetare, som i sinom tid går i pension eller kanske byter jobb.

Riskerna i form av betydande informationsbortfall är ett faktum. Det finns därför mycket att vinna på att konsolidera och visualisera relevanta data i ett gemensamt gränssnitt. En datadriven visuellt tydlig vy över anläggningsområdet ger kort sagt alla berörda parter tillgång till relevant information, insikter och underlag för väl underbyggda beslut – strategiskt såväl som operativt. I praktiken handlar det om datavisualisering som bäddar för samverkan och transparens i beslutsprocesserna. Något som i slutänden leder till framtidssäkrad verksamhet med ökad effektivitet, högre produktivitet och god ekonomi.

Geografisk position vässar kunskap om anläggningen

Tillgångar, resurser och händelser på din produktionsanläggning kan knytas till en plats eller geografisk position. Det innebär att data om anläggningen kan visualiseras på sätt som tar besluts- och verksamhetsstöd till nya nivåer.

GIS (geografiska informationssystem) är IT med en unik förmåga att knyta samman, visualisera och tillgängliggöra data från olika system och tabeller i ett samlat ständigt uppdaterat kartgränssnitt – i 3D och/eller realtid när behovet finns. Rent konkret betyder det att datadrivna interaktiva kartor gör den fysiska förlagan överblickbar och tillgänglig var du än befinner dig.

En komplex verklighet kan på så sätt alltid ställas i relation till organisationens strategier och planer, men även omvärldsfaktorer som detalj- och översiktsplaner, infrastruktur och väderförhållanden.

Visualiseringar industriområde

Stenkoll på anläggningsområdet med kartor

Datavisualisering i form av kraftfulla GIS-kartor ger alltså din organisation tillgång till tillförlitlig information om anläggningsområdet i ett format som är lätt att ta till sig och förstå – även när datamängderna är stora och sammanhanget komplext. Något som gör att varken överblick eller detaljinformation går förlorad i omfattande tabulära data. Det ger i sin tur verksamheten möjligheter och fördelar som:

  • Planering och åtgärder i linje med strategier och mål som ställer specifika krav på underhåll och utveckling av produktionsanläggningen
  • Ett samlat gränssnitt för att med precision beställa, prioritera och kommunicera kring både större förändringar och löpande underhåll
  • Koll på läget, både utom- och inomhus, gör det möjligt att optimera logistik och arbetsflöden på anläggningsområdet och på så sätt maximera produktiviteten
  • Förutse problem och minimera oplanerade produktionsstopp, samt ta produktionen genom planerade repstopp så snabbt och effektivt som möjligt
  • Anläggningens lokalytor används optimalt utifrån behov för produktion, lager och kontor.

Komplett GIS-plattform som nav

Sammanfattningsvis fungerar alltså en komplett GIS-plattform som ett nav där data om anläggningsområdets byggnader, lokaler och infrastruktur, från CAD, BIM, CAFM och IWMS, integreras och visualiseras tillsammans med data från andra interna system eller relevanta omvärldsdata. Sömlöst och med minimal manuell hantering.

Länktips: