Din organisation har en GIS-portal som innehåller massor av värdefulla data och information stora delar av verksamheten behöver och vill ha. Men programvarans användargränssnitt är optimerat för den som producerar eller administrerar data, kartor, appar och sajter i ArcGIS. Det är kort sagt inte gjort med tanke på den breda massa som ska använda och konsumera portalens innehåll.

Gränssnittet är a och o när det kommer till att säkra att alla, oavsett roll och organisatorisk tillhörighet, snabbt och enkelt hittar nödvändiga data, information och funktionalitet. I ArcGIS finns verktyg för att skapa den igenkänning, struktur och navigering en proffsig verksamhetsanpassad webbsida ger den bredare användargruppen. Utan en sådan ingång till portalens innehåll är risken stor att organisationen går miste om GIS styrka som informationskälla, besluts- och verksamhetsstöd.

Förutsättningar att bidra till verksamhetsnytta

Genom att göra relevanta kartor och data lättillgängliga för fler får GIS och dess förmågor förutsättningar att på allvar bidra till verksamhetsnytta och måluppfyllnad i din organisation. Verkningsgraden på investeringen i GIS blir därmed större. GIS-avdelningen får dessutom möjlighet att ägna sig åt att leverera fler och bättre GIS-tillämpningar, snarare än att serva vilsna kollegor med länkar till kartor.

Webbgränssnitt GIS-portalen

Gör det enkelt att hitta i GIS-portalen

En proffsig webbupplevelse gör kort sagt både verksamheten i stort och GIS:et en tjänst.

Se GIS-portalen som en ”välsorterad butik” och gör det enkelt att hitta de data, kartor, och appar som finns på ”hyllorna”.

Utgå från verksamhetens behov och kom tillsammans med berörda parter fram till hur ett användargränssnitt som möter medarbetarnas behov ska se ut för att fungera optimalt.

Funktionalitet för att skapa webbgränssnitt

I ArcGIS finns alltså funktionalitet för att skapa just den här typen av webbgränssnitt – oavsett om din organisations GIS-miljö finns i ArcGIS Online eller ArcGIS Enterprise. Widgets och drag-and-drop gör det enkelt att skapa en målgruppsanpassad ingång till GIS-portalen i form av en webbsida av välbekant snitt stylad enligt organisationens grafiska profil.

Resultatet blir ett ändamålsenligt användargränssnitt som gör GIS-portalen till en verklig knutpunkt för samverkan i en organisation som fattar beslut och agerar snabbt och rätt.

Länktips: