En teknik som revolutionerar hur organisationer analyserar och visualiserar data är geografisk IT. GIS, geografisk IT, är ett beslut- och verksamhetsstöd som hjälper verksamheter att förstå sitt data bättre. Forrester Research, ett undersökningsföretag, deltog i somras på Esri User Conference 2023 och såg flera stora möjligheter med teknologin. I det här blogginlägget kommer vi att lyfta vad analytikerna såg för fördelar med att använda geografisk IT.

Konferensen lockar varje år runt 20 000 deltagare och är världens största GIS-konferens.

Geografisk IT ger betydande fördelar

En investering i geografisk IT kan ge betydande fördelar och det finns flera skäl till att verksamheter bör prioritera en innovativ teknik såsom geografisk IT. Forrester Research menar att geografisk IT bland annat ger:

Nya insikter: Med visualiseringar utifrån kartan kan verksamheten analysera data i ett nytt sammanhang. Att lägga till lager av data från flera källor ovanpå en karta skapar kraftfull visualisering som hjälper organisationer att fatta beslut. Det vill säga identifiera mönster, trender och samband som kanske inte är uppenbara i traditionella verktyg.

Sensordata: Kunskap om var saker finns har alltid varit viktigt och med framväxten av innovativa teknologier som smarta sensorer och AI kommer vi inte bara att kunna se var saker har varit eller var de är nu, utan också förutsäga vart de är på väg.

GeoAI: Kraften med GeoAI ligger i att kunna förutsäga utfall genom att kombinera datakällor för att visualisera mönster. I exemplet som Forrester Research fångade hade en verksamhet satt upp sensorer för att mäta temperaturer för att planera var kyl-stationer bör vara i varma områden.

Överallt: Detaljhandel, tillverkande industri och logistik är exempel på branscher som använder kunskapen om förflyttningar av varor. Det finns flera intressanta möjligheter med att använda kartor även inomhus. Geografisk IT har numera kommit in i värmen på riktigt.

Geografisk IT ger flera fördelar som bättre insikter och bättre koll. Genom GIS går det att driva innovation, fatta välgrundade beslut och ligga steget före. GIS är en strategisk nödvändighet.

Läs tips: