Enterprise-system är IT med kapacitet att generera affärs- och verksamhetsnytta över organisatoriska gränser. Till skillnad från punktlösningar, som stöttar enskilda avdelningar och nischade behov, knyter den här typen av system ihop verksamhetens arbetsflöden och vässar på så sätt viktiga affärsprocesser. De möjliggör kort sagt sömlöst digitalt samarbete och kommunikation i hela organisationen genom att hantera och tillgängliggöra gemensamma data, information och funktionalitet.

En komplett GIS-plattform, som vårt ArcGIS, är just ett sådant enterprise-system. I grund och botten är plattformen ett modernt tjänstebaserat system som utvecklas i takt med IT i allmänhet och enligt gängse IT-standard. För att tala klarspråk så har organisationer mycket att vinna på att hantera geografisk IT som den strategiskt viktiga IT-resurs det faktiskt är. Resultat kommer att visa sig i form av beslut och analyser på en ny nivå, bättre samarbete och kommunikation, ökad operativ effektivitet och mycket mer.

Aspekter som gör GIS till ett enterprise-system

Det lönar sig alltså att landa i att ArcGIS är IT som uppfyller de krav IT-chefen ställer på andra enterprise-system, nämligen:

Säkerhet: Ett enterprise-system är per definition verksamhetskritiskt. Kraven på tillförlitlighet, prestanda och säkerhet är därför av naturliga skäl stora. Du kan vara trygg i att ArcGIS-plattformen tillhandahåller de säkerhetslösningar som man kan förvänta sig.

Skalbarhet och flexibilitet: Att stötta bredden av en hel organisations behov ställer krav på ett system som är både flexibelt och skalbart. Just dessa egenskaper är därför centrala i ArcGIS-plattformens uppbyggnad. Allt för att snabbt kunna linjera implementationen med nya verksamhetsbehov och få nya tillämpningar, applikationer och verktyg i drift. För nyckelfunktionerna finns där när du behöver dem. Möjligheten att kunna välja att implementera ArcGIS i molnet, i egen IT-miljö eller kanske kombinera de båda alternativen är naturligtvis grundläggande.

Möjligheter till integration: ArcGIS integreras dessutom med fördel med andra system i organisationens IT-miljö, som på så sätt kan dra nytta av och stärks genom plattformens GIS-förmågor.

Prestanda och kvalitetssäkring: Enterprise-systemet ska leverera tjänster av hög kvalitet till många användare, och dessutom hantera stora datamängder. Verktyg för monitorering av ArcGIS-miljön bidrar till kvalitetssäkring av drift och leverans. Prestandan optimeras självklart genom val av arkitektur, som vid behov anpassas när förutsättningar och krav på implementationen förändras.

IT- och GIS-resurser i samverkan ger resultat

För att få ut så mycket som möjligt av GIS-plattformen som enterprise-system är det helt centralt att kompetenser inom GIS respektive IT utvecklas, har samsyn och samverkar. Så börja prata om policys, styrning, drift och förvaltning av organisationens geografisk IT redan idag. Genom samarbete kring ArcGIS-plattformen har den alla förutsättningar att stötta och stärka gällande IT-policys, samtidigt som teknologin på allvar bidrar till verksamhetsnytta.

Länktips: