Din organisations ArcGIS-portal är en guldgruva för alla som behöver data, kartor och GIS-appar i sitt jobb. För att fatta riktigt bra beslut, ha koll på tillgångar och resurser, samarbeta mer effektivt, uppdatera data i fält, öka säkerheten och kvaliteten i viktiga arbetsflöden och mycket mer. Ja, portalens innehåll har kort sagt potential att leverera en värdefull gemensam lägesbild och därmed ett kraftfullt verksamhets- och beslutsstöd. Om det bara får en ärlig chans att bli en angelägenhet för alla delar av organisationen.

Sprängkraften är med andra ord påtaglig när en organisation drar nytta av ArcGIS-plattformen för att på allvar digitalisera sina arbetssätt och processer. Glädjande nog ser vi också att plattformen används i sammanhang som möter allt fler och nya verksamhetsbehov. Tillhör du dem som trots allt tvekar och helst inte vill öppna upp för fler användare? Jag vill skicka med några tips och råd, som förhoppningsvis gör att du vågar ta steget och släppa in verksamheten i GIS-portalen.

Ofarligt att öppna dörrarna till portalen

För du kan känna dig trygg i att öppna upp portalen, dess innehåll och funktionalitet för fler. Det gäller bara att ha ordning och reda. Policys för portalstruktur, filformat, namnsättning och metadata lägger naturligtvis grunden. Behörighetshanteringen i ArcGIS säkerställer i sin tur att användare bara kan se och göra det de behöver i portalgränssnittet. Varken mer eller mindre. Det finns dessutom riktigt bra verktyg för att hålla koll på GIS-miljön, hur den mår och används. För att i nästa steg göra rätt prioriteringar och vid behov vidta nödvändiga åtgärder.

Gör GIS användbart för fler

Expertanvändare behöver sitt ArcGIS-gränssnitt för att göra sitt jobb. Att sätta samma vyer och verktyg i händerna på sällananvändare med avgränsade behov är däremot ingen en bra idé. Genom att istället dra nytta av ArcGIS-plattformens  bredd av appar finns alla möjligheter att snabbt sätt upp anpassade användargränssnitt i takt med att nya behov identifieras eller i samband med nya projekt. Att skapa verksamhets- och behovsanpassade webbsidor som ett alternativ till portalens standardutförande för navigering är ett annat sätt att göra innehåll och funktionalitet lättillgängligt för fler.

Gemensam lägesbild i praktiken

I ArcGIS-plattformen har din organisation alltså det som krävs av en one-stop-shop för kartor, data och GIS-appar. Det finns i praktiken alla förutsättningar att tryggt och säkert tillgängliggöra GIS-portalen, och därmed en gemensam lägesbild, brett i hela verksamheten. Gränssnittet blir då en verklig tillgång oavsett var i ett arbetsflöde man som medarbetare befinner sig och inte minst när berörda behöver samverka över organisatoriska gränser, internt såväl som externt.

Länktips: