AI-utvecklingen fortsätter och det kommer nya möjligheter vilket innebär att AI-investeringarna fortsätter att öka. De verksamheter som anammar och lyckas med tekniken är de som byggt in AI som en del av verksamheten. Vissa branscher verkar ha lättare att anamma och se värde med AI än andra. Områden såsom verksamhetsledning, affärsprocesser och automatiseringar är alla områden där man sett att AI-investeringen gett gott resultat.

De vanligaste utmaningarna med implementering av AI är bland annat motstånd till förändring eller avsaknad av datadrivet beslutsfattande enligt AI Sweden. Men många lyckas med sitt digitala initiativ, hur kommer det sig?

Vem lyckas med AI?

Vissa branscher sticker ut mer än andra där man sett störst potential och lyckats. Enligt AI experten Errol Koolmeister lyckas AI-projekt bäst när:

  • AI är en del av affärsstrategin
  • Verksamheten kan attrahera och behålla kompetens
  • Verksamheten har innovationskraft
  • Verksamheten har teknisk infrastruktur och data

Traditionell AI används främst för att effektivisera, analysera data och göra förutsägelser, medan generativ AI går ett steg längre genom att skapa nya data. Generativ AI kan gynna många typer verksamheter genom produktivitetsökning och automatiseringar. Inom distribution och logistik ser man inte samma möjligheter med generativ AI enligt Foundry. För verksamheter med komplexa försörjningskedjor, spridda tillgångar och distributionskedjor krävs troligtvis geoAI.

GeoAI öppnar upp för nya möjligheter

Geospatial artificiell intelligens, geoAI, är en tillämpning som kombinerar geospatial intelligens och AI för att extrahera kunskap från geografiska data. De nuvarande tillämpningarna av GeoAI löser utmaningar inom områden såsom hållbarhet, stadsplanering, supply chain etc. Där snabbar GeoAI på förståelsen av förändringar, affärsmöjligheter, och operativa risker då tekniken extraherar komplexa data. Några exempel på när GeoAI ger stort värde:

  • Få koll på tillgångar som fordon, utrustning, byggnader och annan egendom inom branscher såsom energi, telekom samt transport
  • Stadsplanerare och myndigheter kan använda geografisk IT för att spåra och hantera trafikflöden, brott etc.
  • Hållbar utveckling och förvaltning av naturresurser, det vill säga effektivt utnyttjande av naturresurser kan göras bättre med Geo AI.

Med GeoAI kan man få ut mer av sina data och fatta datadrivna beslut. Det går att övervaka och analysera tillgångar och händelser från sensorer och drönardata för att fatta snabba och proaktiva beslut. Kostnaden för kunskapen om spridda tillgångar över stora områden med GeoAI går inte att jämföra med manuellt arbete i fält, och dessutom, utan risk om det är en svår och riskfylld terräng.

Länktips: