Vilket värde sätter din organisation på sina data? Faktum är att stora datamängder alltför ofta är en underutnyttjad resurs. Tillgången till rådata är sällan ett problem idag. Däremot är det hög tid att fokusera på att hantera och bearbeta data på sätt som gör att de får chans att verkligen leva upp till sin fulla potential. Strategier för hur en organisation gör sina data användbara är kort sagt en förutsättning för att skapa datadriven nytta och värde.

I grund och botten handlar det om att fastställa policys som definierar hur data ska hanteras och göras tillgängliga, i den form och på sätt, som gör att verksamheten verkligen har nytta av dem. För att fatta bättre beslut, samarbeta mer effektivt och digitalisera viktiga arbetsflöden. Det här är vägen framåt:

1.  Utgå från verksamhetsbehov och affärsnytta

Data har inget reellt värde förrän de omsätts i besluts- och verksamhetsstöd som möter affärsmålen och i slutänden generar affärsnytta. Börja därför med ta reda på hur verksamheten använder data i praktiken – idag och imorgon. Vilka frågor vill dina kollegor få svar på i sina analyser, beslutsunderlag och rapporter? På vilket sätt kommer de att interagera med data och varandra? Hur vill de att data ska kunna presenteras?

2.  Utarbeta en datastrategi

Kartläggningen ger insikter som lägger grunden till en datastrategi där hanteringen av geodata är en viktig komponent. Strategin slår fast var relevanta data finns, och vägleder i frågor om hur de ska lagras, struktureras, uppdateras och knytas till lägesinformation. Alltid baserat på hur datamängderna ska användas för att ge värde. Att fastställa vem som får göra vad med data är en viktig aspekt av organisationens datastrategi. Regler för publicering ingår naturligtvis. Liksom definitioner av vilka data som ska vara redigerbara respektive bara visas.

Att dokumentera hur verksamheten hanterar sina data har många fördelar. Förutsättningar för mer effektiva arbetsflöden är ett exempel. Konsekvent datahantering bäddar dessutom för kvalitetssäkrade data och därmed tillförlitliga beslutsunderlag och analyser.

Organisationens datastrategi är självklart i synk med gällande IT-policys. Fokus på verksamhets- och affärsnytta och värde snarare än teknik är alltså en framgångsfaktor.

3.  Dra nytta av att automatisera dataflöden

Faktum är att alla de data som behövs för att fatta ett beslut sällan finns på samma ställe. I realiteten finns de i olika system. Ofta i format som inte är gångbara för att generera de beslutsunderlag och resultat verksamheten behöver. Men det behöver inte vara ett hinder. Genom att använda en integrationsmotor, som FME, får du hjälp att transformera data oberoende av källa och format. Dataflöden automatiseras med fördel utifrån verksamhetens behov och önskemål om uppdateringsfrekvens och annat.

På så sätt kan spridda data leva kvar där de hör hemma och ändå bli användbara och tillgängliga i ett samlat verksamhetsanpassat gränssnitt, nämligen din GIS-portal, på ett både säkert och effektivt sätt.

Länktips: