En stor del av vår arbetstid går åt till att söka efter information. Jag såg faktiskt en siffra på att vi lägger minst 10 timmar i månaden på att leta. Sannolikt lägger även du som jobbar med, och ansvarar för, förvaltningen av organisationens fastigheter en hel del tid och kraft på att hitta och sammanställa data och information till nödvändiga beslutsunderlag. Tid som skulle kunna användas till mer direkt värdeskapande arbete – som att inhämta insikt, göra analyser, fatta riktigt vassa beslut och agera på dem.

Genom att omsätta fastighetsbeståndet i en digital tvilling får verksamheten en samlad vy byggd på relevanta data. Utan att du och dina kollegor behöver leta efter och ställa samman olika dataset. De finns där i ett användbart gränssnitt när ni behöver dem.

Geografisk IT vässar digital tvilling

En verkligt kraftfull digital tvilling uppdateras i takt med att den fysiska fastigheten eller byggnaden, inklusive relaterade resurser och omvärldsfaktorer, förändras. På så sätt säkras beslutsstödets tillförlitlighet och relevans. För att lyckas gäller det därför att säkra hela flödet från dataförsörjning och ajourhållning via förädling, visualisering och analys till tillgänglighet och samarbete.

Geografiska informationssystem (GIS) har förmågan att göra just det och därmed vara det nav som knyter samma, visualiserar och tillgängliggör data från spridda lagringsytor.

De mest komplexa datamängder förädlas och blir i praktiken tydlig information när alltifrån anläggningens vägar, brunnar och VA-ledningar till byggnadernas rum, brandsläckare och kaffemaskiner visualiseras i relation till varandra och sin omgivning på datadrivna GIS-kartor.

Och det spelar ingen roll om fastighetsdata ursprungligen kommer från Excel, CAD, BIM, CAFM, något annat internt system eller kanske en extern part som exempelvis Lantmäteriet.

Datakällor för fastighetsdata i digital tvilling

Relevanta fastighetsdata i ett sömlöst flöde

Ja, en komplett GIS-plattform har kort sagt förmågan att hantera de flesta typer av data du behöver för att förstå hur organisationens fastigheter, byggnader och lokaler fungerar och används. Den GIS-drivna digitala tvillingen levererar på så sätt underlag för riktigt bra beslut om förvaltning och drift av fastighetsbeståndet, dess tillgångar och objekt.

I och med att plattformen alltså behandlar data sömlöst, i en obruten kedja ända fram till en digital tvilling, effektiviseras hanteringen av fastighetsdata avsevärt. Manuella arbetsmoment minskar, vilket dessutom minimerar kvalitetsbrister i beslutsunderlagen.

Länktips: