Företag och organisationer gör stora investeringar i sina tillgångar, och måste därför vara säkra på att de verkligen genererar förväntat värde. Det ställer krav på ett besluts- och verksamhetsstöd som hjälper verksamheten att maximera tillgångars prestanda i hela livscykeln, optimera användningen av resurser och minimera risker. Alltid med kontroll på att hålla kostnader nere naturligtvis. För att möta utmaningen krävs IT som överbryggar stuprörssystem och kompletterar traditionella EAM med förmågor och funktionalitet de faktiskt saknar.

Det är en utmaning i sig att hitta och sammanställa de data som är nödvändiga för att sätta ihop ett användbart beslutsunderlag. Anläggningar som industriområden, bostadsfastigheter och nätinfrastruktur med tillhörande tillgångar och resurser är i regel geografiskt spridda. Det gör att du som jobbar med asset management har en extra svårighet när det kommer till att få den överblick och gemensamma lägesbild som krävs. Tabulära data ger helt enkelt inte svar på viktiga frågor på ett effektivt sätt.

Geografisk IT som stöd för asset management

Geografisk IT har kapacitet att vara den knutpunkt dom länkar samman data från olika system, som på så sätt blir tillgängliga i ett och samma gränssnitt. GIS-kartor är i sin tur en kraftfull form av datavisualisering som gör att snåriga tabeller som beslutsunderlag är ett minne blott. Med de datadrivna kartorna får verksamheten kort sagt ett tydligt visuellt beslutsstöd som gör det betydligt enklare att få den överblick som krävs, och dessutom urskilja och förstå:

  • Relationer och samband mellan tillgångar och resurser
  • Omvärldsfaktorer som störningar i infrastruktur, extremväder och säkerhetshot, och hur de påverkar anläggningen och dess tillgångar
  • Tillgångars status och prioritet

Förutsättningar för koll på tillgångar

I praktiken handlar det om att din verksamhet får förutsättningar att ta besluten rörande asset management till en ny nivå, planera med precision och agera proaktivt. För det vore inte dumt att få tydliga svar på frågor om var investeringar bör göras baserat på status och prestanda – eller om det finns risk för störningar som påverkar tillgångar prestationsförmåga – presenterat i en tydlig visuell vy? Eller hur?

Just det möjliggörs av en komplett GIS-plattform; IT som kompletterar och integreras med befintligt EAM och på så sätt stärker er asset management avsevärt.

Länktips: