Tillgången till aktuella data, en tillförlitlig överskådlig lägesbild och riktigt bra beslutsunderlag är en framgångsfaktor i vilken verksamhet som helst. Att skapa en digital tvilling är en lösning för fler och fler organisationer som hanterar ett fastighetsbestånd, dess tillgångar och objekt. Oavsett om det gäller bostäder, industrifastigheter, kontor eller andra kommersiella fastigheter har organisationer mycket att vinna på just den typen av ingång till gemensamma data och information. Men det finns sätt att ta konceptet till nästa nivå.

En komplett GIS-plattform, som vårt ArcGIS, omfattar mjukvara för att försörja den digitala tvillingen med data, som sedan förädlas, visualiseras, tillgängliggörs och ajourhålls i en obruten kedja. Det finns därför all anledning att utforska hur just geografisk IT stärker digital tvilling som verksamhets- och beslutsstöd för fastighetsförvaltning.

Mjukvara för hela flödet av data

I praktiken är fördelarna avgörande:

En gemensam ingång till alla data – Att dela och tillgängliggöra data, kartor och GIS-funktionalitet på ett effektivt och säkert sätt är en av ArcGIS-plattformens kärnförmågor. Den digitala tvillingen har därför förutsättningar att bli ett verkligt nav för digitalt samarbete. Oberoende av organisatoriska gränser och även med externa parter, som exempelvis underentreprenörer.

Tydliga beslutsunderlag – En GIS-driven digital tvilling visualiseras i kraftfulla kartgränssnitt i 2D eller 3D. Gränssnittet är interaktivt och ger en överblick över alla fastigheter när det behövs, men du kan även zooma in på enskilda byggnader för att utforska detaljinformation. Kartorna tillgängliggörs i applikationer som skräddarsys baserat på aktuellt behov – för personal på kontoret eller medarbetare som jobbar på plats någonstans ute i fastighetsbeståndet.

Effektiv och kvalitetssäkrad datahantering – Plattformen har kapacitet att hantera och visualisera de flesta typer av data du behöver i en digital tvilling för fastighetsförvaltning – sömlöst varifrån de än kommer. Mobila appar gör det därtill möjligt att uppdatera data direkt på plats vid inspektioner, ronderingar och underhållsuppdrag. Något som inte bara effektiviserar arbetet, utan dessutom gör att den digitala tvillingen ständigt matas med aktuella data.

Flexibel och skalbar digital tvilling

Till sist vill jag lämna ett råd om vägen framåt. Bygg och utveckla med fördel den digitala tvillingen stegvis och succesivt. Eftersom ArcGIS-plattformen är flexibel och skalbar är det fullt möjligt att börja i mindre skala och successivt bygga på med data, visualiseringar och tillämpningar i takt med att behoven växer.

Värt att notera är avslutningsvis att GIS inte ersätter befintliga system för facility management. Teknologin kompletterar däremot övrig IT genom att tillföra förmågan att både ge en visuell överblick över anläggningen som helhet, och sätta saker och ting i relation till varandra och sin omgivning.

Länktips: