Hur mycket låter det i staden och var? Det är en fråga som företagare, politiker, kommunens handläggare och privatpersoner vill veta. Därför har Tyréns, i samarbete med Stockholms stad, arbetat fram en interaktiv bullerkarta som visualiserar just bullret i staden på ett lättillgängligt sätt.

Det syns normalt sett inte men hörs gott och väl: trafiken, byggnationerna, transporterna och det allmänna slamret inne i stan. Och det har stor påverkan på alla som bor och vistas där.

– Buller i stadsmiljö är idag ett stort samhällsproblem och det gäller för hela världen. En bullerkartläggning ger en bra bild av bullrets utbredning över en kommun. Men det rör sig om stora mängder data vilket tidigare gjort det svårt att tillgängliggöra bullerkartor, berättar Mina Karimpour som arbetar på akustikavdelningen på samhällsbyggnadsföretaget Tyréns.

Mina Karimpour på Tyréns har projektlett arbetet med Stockholm stads bullerkarta

Mina Karimpour är akustiker på Tyréns och har projektlett arbetet med Bullerkartan, i samarbete med Stockholms stad.

Visualiserar bullret i staden på karta

Mina har i ett projekt mellan Tyréns och Stockholms stad arbetat fram ett nytt sätt att visualisera och dela med sig av aktuella bullernivåer via interaktiva kartor. Resultatet kallas kort och gott Bullerkartan.

– Med hjälp av kartan kan man se Stockholm i en 3D-miljö, och beroende på vilken bullerkälla man vill titta på får man bullerutbredningen över stadens mark och även på byggnadens fasad där ljudnivåer illustreras som prickar i olika färger utefter graden av buller, säger hon.

Bullerkartan kan också visualiseras i en 2D-vy. Den är bra om man snabbt vill få en översiktlig bild över ljudets utbredning.

Bullerkartan i 3D

En bild av bullerkartan i 3D…

Bullerkarta i 2D

… och i 2D.

Från platt och statisk karta till interaktiv i 3D

Bullerkartor är i sig inget nytt fenomen hos landets kommuner men har tidigare levererats i form av statiska pdf-filer eller shapefiler (ett vanligt filformat för geografiska data) vilka snabbt blivit utdaterade eller kanske inte möjliga att öppna efter ett tag. Det gör kartorna svåra att arbeta med för den som är mottagare, och ännu svårare att dela vidare.

Men den tekniska utvecklingen har gått framåt och här ansåg Mina och hennes projektgrupp att de kunde stötta Stockholms stad – och andra kommuner – att göra annorlunda, bättre och effektivare.

Varför ska de interaktiva kartorna vi gjort bara presenteras som platta, statiska kartor på kommunens hemsida, i en karttjänst eller annat när vi har så mycket mer data samlade, som till exempel buller per våningsnivå? funderade projektgruppen.

Här någonstans väcktes en idé om ett nytt sätt att visualisera bullret, som samtidigt skulle bidra till ökad tillgänglighet och transparens.

Transparens ökar förtroendet för bullerkarta

Resultatet blev ett klickbart kartverktyg skapat med produkter från ArcGIS: ArcGIS Online som det underliggande systemet, ArcGIS Pro för att bygga upp kartmiljöerna och ArcGIS Experience Builder för att sätta samman allt och dela på ett smidigt sätt.

Kartan gör det enkelt att förstå bullersituationen i hela Stockholm, inte minst för den fysiska planeringen men även för stockholmarna som kan avläsa bullernivåer i ett område eller på ett specifikt hus, säger Mina.

– Just det här med transparensen och att man kan titta på underlaget som använts för att räkna ut bullernivåerna gör att förtroendet för de data som redovisas ökar, fortsätter hon.

Bullerkartan tas emot väl

Redan vid lanseringen av Bullerkartan blev det tydligt att den uppskattades och de positiva tongångarna har fortsatt sedan dess, från flera håll.

– Vi har fått väldigt mycket bra respons av både invånare och beslutsfattare, av politiken och personer som jobbar i kommunen på olika sätt, som handläggare inom miljö och annat, säger Mina.

Efter det här lyckosamma samarbetet med Stockholms stad arbetar Mina Karimpour nu vidare med sin projektgrupp för att stötta andra kommuner på samma sätt.

Hör Mina berättar mer om Bullerkartan i den här filmen (3 min):

Vill du klicka runt i Bullerkartan på egen hand? Du hittar den här: http://stockholm.bullerkartan.se/