Medarbetare i din organisation lägger sannolikt mycket tid och kraft på att leta efter och sammanställa data och information. Tid som skulle kunna ägnas åt mer direkt värdeskapande arbete, som att göra analyser, fatta riktigt vassa beslut och agera på dem. GIS-portalen ger ArcGIS-organisationer möjligheten att skapa en samlad ingång till geodata, kartor, appar och funktionalitet stora delar av verksamheten behöver. Just för att hantera, uppdatera, konsumera och analysera data på ett säkert och effektivt sätt.

Nyckeln till att lyckas är att se och behandla GIS som den strategiskt viktiga IT-resurs det faktiskt är. Kanske har din resa mot en verksamhets- och affärsorienterad geospatial strategi redan börjat? Det här är några ord på vägen.

Tveka inte att släppa in fler användare i portalen

För att nå resultat med GIS måste portalen öppnas upp för alla som behöver och skulle ha stor nytta av det värdefulla innehåll och den funktionalitet som finns där. De potentiella användarna är troligen fler än du tror. Du kan känna dig trygg i att släppa in dem i ArcGIS-portalen. Policys för portalstruktur, filformat, namnsättning och metadata lägger naturligtvis grunden. Jobba sedan smart med plattformens behörighetshantering så kan användarna bara se och göra det de behöver. Genom att dessutom sätta upp behovsanpassade webbgränssnitt som leder användarna rätt in i GIS-portalen vässar du tillgängligheten ytterligare.

Missa inte att jobba aktivt med användarrapporter för GIS-miljön. För att hålla koll på hur den mår och används naturligtvis. Men även för att göra rätt prioriteringar framåt. Visste du att det finns sätt att automatisera rapporthanteringen för din ArcGIS-portal? Dra nytta av det så blir det enklare att få kontinuitet i både uppföljning och åtgärder.

Kartläggning med fokus på verksamhets- och affärsnytta

I GIS-portalen har din organisation alltså IT med kapacitet att märkbart stärka verksamhetens besluts- och verksamhetsstöd. Tyvärr är GIS-teknologin ofta en underutnyttjad resurs. För att få utväxling på organisationens GIS-plattform gäller det därför att lyfta blicken.

Sätt affärsmålen och verksamhetsbehoven under lupp och matcha dem med smörgåsbordet av GIS-förmågor. Det ger underlag till nya GIS-tillämpningar som ökar och breddar användningen, och därmed utbytet, av portalen många gånger om.

Insikt om faktiska behov är med andra ord en absolut framgångsfaktor. Hitta därför tillfällen och skapa forum där medarbetare möts och tillsammans kartlägger och dokumenterar mål, strategier, behov och prioriteringar. Här behövs nyckelpersoner som jobbar med GIS och IT, liksom kollegor från delar av organisationen som kan ha nytta av GIS. Att använda av en metod för mognadskartläggning och -analys banar väg framåt. För att få den verksamhets- och affärsorienterade överflygning som behövs för att skapa en målinriktad geospatial strategi.

Framgång när IT- och GIS-kompetens möts

Faktum är alltså att en robust GIS-plattform, som vårt ArcGIS, har en viktig plats att fylla i en organisations enterprise-stack av IT. Det innebär att fler behöver kunna driva och hantera geospatiala frågor och initiativ. Organisationen bör alltså utvecklas, kompetensen breddas och tillgängliga resurser bli fler. Ett strategiskt synsätt och rätt sammansättning resurser, roller och kompetens är kort sagt en förutsättning för att nå framgång med en GIS-implementation. I praktiken måste ansvar och roller med både GIS- och IT-inriktning säkras. Samarbetet kommer att ge resultat.

Länktips: