Framgångsrik asset management maximerar fysiska tillgångars prestanda i hela livscykeln, optimerar användningen av resurser och minimerar dessutom risker och stilleståndstider. Alltid med koll på kostnaderna naturligtvis. För att lyckas gäller det att ha den överblick över status och åtgärder som krävs. En gemensam lägesbild är kort sagt nödvändig både för att fatta väl underbyggda beslut och agera på dem på ett effektivt sätt. Digitaliserade arbetsflöden, såväl som tillförlitliga och lättöverskådliga beslutsunderlag, är i sammanhanget kritiska framgångsfaktorer.

Det finns sätt att vässa en verksamhets förmåga att hantera sina geografiskt spridda tillgångar. Genom att kombinera traditionellt systemstöd för asset management med de möjligheter och den funktionalitet geografisk IT tillför finns kort sagt förutsättningar att ta processens besluts- och verksamhetsstöd till en ny nivå.

Visualisera spridda tillgångar

Det händer i och med att datadrivna kartor länkar samman och visualiserar anläggningsdata från olika system i en samlad vy. Du slipper alltså lägga värdefull tid på att leta efter och sammanställa data till ett användbart beslutsunderlag. Jämfört med snåriga tabeller ger det visuella gränssnittet dessutom en extra fördel i form av en betydligt större tydlighet. För den här typen av karta sätter i praktiken tillgångarna i en kontext; både i relation till varandra och avgörande omvärldsfaktorer.

Det ger dig som jobbar med förvaltning av anläggningstillgångar ett stärkt stöd för bland annat:

  • Planering av underhåll, reparationer och andra aktiviteter
  • Rapportering och uppföljning
  • Beslut om hantering och optimering i hela livscykeln
  • Riskhantering

Digitalisera arbetsflödet end-to-end

Ett komplett GIS (geografiska informationssystem) är IT som möjliggör dessa digitala kartor. Teknologin ger med andra ord organisationen en samlad ingång till relevanta data om anläggningen och dess fysiska tillgångar. Data som medarbetarna kan konsumera och uppdatera med hjälp av ett ekosystem av roll- och behovsanpassade appar. Appsviten omfattar verktyg och funktionalitet för insamling av data, inspektioner, ronderingar och underhållsarbete ute på anläggningen, såväl som jobb med planering, koordinering och uppföljning inne på kontoret. Data och information hanteras därmed i ett obrutet flöde, vilket gör att tidskrävande och osäkra manuella arbetsmoment kan elimineras.

När det kommer till ett arbetsflöde för asset management ger GIS därmed fördelar som:

  • Aktuella data, i realtid om det behövs
  • Kvalitetssäkrade data
  • En plattform för samarbete, internt och med externa parter
  • Operativ effektivitet

Komplettera existerande systemstöd

ArcGIS är en komplett GIS-plattform som med fördel kombineras och integreras med befintliga system i organisationens IT-miljö, som i och med det drar nytta av plattformens förmågor.

Länktips: