Hur mycket data och information skickar du och tar emot via mail en vanlig dag, vecka eller månad? Du gör det av gammal vana, men också eftersom det faktiskt är den möjlighet till informationsutbyte som i praktiken finns att tillgå. Arbetssättet är både ineffektivt, osäkert och medför dessutom risk för kvalitetsbrister i alla led. En samlad vy där du kan hämta och dela data skulle underlätta, eller hur? Både du och dina kollegor skulle på så sätt slippa lägga värdefull tid på att leta efter såväl som skyffla information er emellan.

Användarvänlighet, tydlighet och effektivitet – självklart utan att tumma på varken tillförlitlighet och säkerhet – är viktiga aspekter av digitaliserat samarbete. Det här är tips och råd om förutsättningar som hjälper din organisation att lyckas.

1. Gemensam samarbetsyta underlättar samverkan

Framgångsrikt digitalt samarbete ställer krav på ett gränssnitt som gör det möjligt att dela och samverka kring data och information på ett mer effektivt sätt. Internt mellan medarbetare och organisationsdelar givetvis.

En samarbetsyta som dessutom möjliggör samverkan med externa parter i andra organisationer är ett extra plus. Det bäddar för en samstämmig bild av läget, smarta beslut och rätt åtgärd vid rätt tidpunkt.

2. Data och information är tillgängligt och användbart

Den aktuella data och information medarbetare behöver ska alltså finnas i ett samlat gränssnitt. Helst bara ett par knapptryckningar bort. Oavsett var användaren befinner sig. I realtid när så behövs. Och naturligtvis i användbara format och på sätt som passar involverade roller och arbetsuppgifter. Användargränssnitt och appar skräddarsydda efter behov och situation bidrar sedan till att data verkligen kommer till nytta.

3. Överenskomna samarbetsformer baserat på verksamhetsbehov

Lyckad digitalisering uppstår när teknik och värde möts. Utgå därför från uttalade verksamhetsbehov och nagla fast den nytta som eftersträvas. Vad vill och behöver delaktiga organisationer och verksamheter uppnå? Involverade parter ska kort sagt vara överens om vad krafttaget kring digital samverkan innebär och vad det ska leda till. En gemensam bild av och ömsesidig överenskommelse kring att samarbeta och dela data säkert och effektivt, även över organisatoriska gränser, är med andra ord nödvändig för att för att nå önskad effekt.

Ramverk för digitalt samarbete ger förutsättningar

ArcGIS-organisationer är i grunden väl rustade för digitalt samarbete. Plattformens collaboration-koncept är standardfunktionalitet som dessutom gör det möjligt att länka samman GIS-portaler och därmed samarbeta och dela data organisationer emellan – säkert och effektivt. Det enda som krävs är att aktuella samarbetspartners har ArcGIS Online eller ArcGIS Enterprise.

Länktips: