Asset management handlar i mångt och mycket om att ha stenkoll på tillgångars status och prestanda. För att kunna optimera åtgärder och aktiviteter så att tillgångarnas värde och leverans maxas i hela livscykeln. Att hantera geografiskt spridda anläggningstillgångar och resurser ställer därför särskilda krav på organisationens besluts- och verksamhetsstöd. Krav som traditionella EAM och system för förvaltning av anläggningstillgångar inte kan möta fullt ut.

I praktiken handlar det om att det saknas funktionalitet för att visualisera och tillgängliggöra information om tillgångarna på så sätt som ger en nödvändig överblick och lägesbild. Organisationer vill dessutom digitalisera processer och behöver därför sätta ändamålsenliga appar i händerna på medarbetarna.

Förmågor och funktionalitet som stärker

Ett komplett GIS (geografiska informationssystem) är IT med kapacitet att tillföra just dessa förmågor. GIS-drivna kartor ger en datadriven visuell vy över tillgångarna i relation till varandra och relevanta omvärldsfaktorer. En form av datavisualisering som vässar befintligt beslutsstöd. GIS-plattformen ger dessutom tillgång till ett ekosystem av fältservice-appar, och därmed möjligheten att verkligen ersätta penna och papper eller annan analog hantering av data och information med ett digitaliserat arbetsflöde.

Existerande system byts inte ut

Det systemstöd för asset management som redan är i drift behöver inte ersättas för att åstadkomma denna förstärkning av IT-stödet och därmed möta verksamhetens behov. För ArcGIS är en GIS-plattform som kan kombineras med bland IBM Maximo, IFS och SAP genom systemintegration. Kanske känns det här med integration mellan system svårt och besvärligt? Låt dig inte avskräckas.

Möjlighet till effektiv dataintegration

FME är programvara för dataintegration med en särskild styrka när det kommer till hantering av geografiska data. Detta är därför en kraftfull resurs som vid behov kan användas för att driva och automatisera flödet av data mellan olika system och ArcGIS.

GIS-plattformen blir därmed det gemensamma fönster till data från olika datakällor som behövs för att optimera organisationens asset management. Samtidigt som stuprörsystem, såväl som datasilos, kan överbryggas.

Länktips: