Ett anläggningsområde för tillverkande industri myllrar av aktivitet. Mycket ska klaffa. I grunden handlar det om att tillgångar, resurser, byggnader och lokalytor ska fungera på ett sätt som säkrar produktiviteten. Att involverad personal kan samverka så effektivt som möjligt är en grundförutsättning. Samtidigt som underhåll och byggprojekt inte får störa vare sig varandra eller den ordinarie verksamheten i produktionen. För att klara detta är tillgången till information helt avgörande.

Men eftersom den data verksamheten behöver finns utspridd i en rad olika system, filer och tabeller är det både svårt och tidskrävande att hitta nödvändiga uppgifter. I nästa steg tillkommer dessutom utmaningen och tiden för att sammanställa dessa data till överskådlig information.

Upplevelsen att se resurser och tillgångar på karta

Det mesta på ett anläggningsområde – från byggnader och vägar eller annan infrastruktur till maskiner och exempelvis larmutrusning – kan kopplas till en geografisk plats eller position. Dessa tillgångar och resurser kan därför placeras ut på en datadriven karta, som i och med det blir en digital fastighets- och anläggningsmodell. Ett sätt att använda data som i sig skapar en avsevärt bättre tydlighet än samma data presenterat i en eller fler tabeller.

GIS (geografiska informationssystem) är i sin tur IT som möjliggör just detta. Teknologin har nämligen spetsförmågan att ta data från olika stuprörsartade verksamhetssystem, visualisera och tillgängliggöra dem i en samlad vy. Att se information om sitt anläggningsområde på det här sättet brukar ge många aha-upplevelser!

Komplement till verksamhetssystem

Genom att ta hävstång på GIS och datadrivna kartor får din organisation kort sagt helt nya förutsättningar att visualisera sina tillgångar, exempelvis byggnader och infrastruktur. Något som gör att möjligheten att planera projekt, åtgärder och aktiviteter på anläggningsområdet förbättras. I praktiken innebär den här typen av beslutsstöd därmed att risken för produktionsstörningar och -stopp minskar. Utan att befintliga verksamhetssystem behöver bytas ut.

Länktips: