Många behöver och har nytta av GIS. För att vässa besluts- och verksamhetsstödet, digitalisera arbetsflöden och skapa gränssnitt för samarbete utifrån tillförlitliga data. Förmodligen är de faktiskt till och med fler än både du och de själva inser och förstår. Det finns med andra ord mycket att vinna på att jobba aktivt och medvetet med att utveckla och bredda användningen av GIS-teknologin i din organisation. Potentialen är i det närmaste oändlig.

Det här är ett antal aktiviteter av olika slag som hjälper dig som på något sätt ansvarar för GIS på vägen framåt. Se det som inspiration. Och låt detta bli din checklista när du går in i 2024:

  • Välj ett annat bord i fikarummet då och då. Ett utmärkt tillfälle att prata med kollegor, och på så sätt fånga utmaningar och behov olika delar av organisationen brottas med.

  • Bjud in dig själv till avdelningar i andra delar av organisationen. Berätta vad GIS kan göra för dem. Och börja bygga insikt om deras specifika behov. Glöm inte att lyssna!

  • Gör en verksamhets- och affärsorienterad genomlysning och GAP-analys av organisationens GIS-implementation. Resultatet är en värdefull förståelse för både nuläge och framtid.

  • Få till regelbunden medverkan i ledningsgruppens möten. Kunskap, dialog och förankring kring geospatiala frågor i ledningen är viktigt.

  • Börja redan tidigt under året att verka för och lägga grunden till att GIS och det geografiska perspektivet får en naturlig plats i kommande års verksamhetsplaner i fler delar av organisationen.

  • Skapa utrymme för kompentensutveckling inom GIS. Teknikutvecklingen är snabb och det gäller att hänga med. Börja med att kolla in vårt utbud av schemalagda kurser och online.

  • Avsätt tid för att komma igång och skapa verksamhetsvänliga webbsidor som leder medarbetare in i GIS-portalen. En workshop med en av våra experter är en bra start.

Samtal om GIS ger aha-upplevelser

Vad är då rådet till dig som inte jobbar på GIS-funktionen? Din del av organisationen har kanske inte kommit igång med GIS alls. Eller så har du känslan av att ni skulle kunna använda GIS ännu mer och bättre. Sök då upp organisationens GIS-specialister och bjud in dem till ett möte där ni tillsammans tittar på behov och möjligheter. Det kommer att ge många aha-upplevelser. Faktiskt på båda sidor bordet.

Länktips: