Många företag och organisationer har en betydande arbetsstyrka som jobbar ute ”på fältet” med service- och underhållsarbete, inventeringar, inspektioner och ronderingar. Personal som befinner sig någonstans i geografin och utför arbete som ställer krav på att de kan ta del av och hantera data och information så effektivt som möjligt.

Fortfarande både konsumerar och registrerar de här yrkesgrupperna ofta data med bara papper och penna i hand. Många verksamheter använder naturligtvis digitala verktyg eller appar för att dela, samla in och ajourhålla data. Men inte sällan ställer den typen av arbetsflöden krav på manuella moment för att efterregistrera information in i olika system. Något som i praktiken bidrar till onödiga ledtider, ineffektivitet, informationsbortfall och dessutom lätt orsakar direkta fel på grund av den mänskliga faktorn.

Det är med andra ord hög tid att säkerställa ett sömlöst digitalt flöde av data och information mellan fält och kontor. Tekniken finns där redo att användas.

Stöd för obruten kedja av data ger fördelar

Det ligger i sakens natur att i sammanhanget relevanta data kan knytas till en geografisk plats eller position. Därför är geografisk IT en resurs att räkna med i den här typen av digitalisering. Genom att ta hävstång på en komplett GIS-plattform för att hantera fältdata i en digital obruten kedja – från fält till kontor – får organisationen:

  • Snabb tillgång till tillförlitliga data och information – i och med att allt hanteras sömlöst i samma plattform, från datainsamling till presentation eller rapport
  • Förutsättningar för bättre koordinering, operativ effektivitet och säkerhet – ständigt aktuella vyer ger den överblick som krävs för att sätt in rätt åtgärd, på rätt plats, vid rätt tidpunkt och med optimal resurs

Detta ger i sin tur konkreta fördelar som:

  • Koll på nyckeltal och status
  • Färre oplanerade avbrott i produktion och leverans
  • Trygga och säkra arbetsförhållanden
  • Ökad hållbarhet i verksamheten på både kort och lång sikt
  • Förbättrad datakvalitet

Köper du nya fältserviceappar i onödan?

Nya behov och krav medför att nya fältserviceappar återkommande behöver sättas i händerna på medarbetarna. Tempot är ofta högt. Det finns helt enkelt inte tid att köpa in och implementera helt nya lösningar och applikationer. Många gånger sker det trots allt – och faktiskt helt i onödan. Inte sällan med förseningar i uppdrag och projekt som följd.

Genom att dra nytta av ArcGIS ekosystem av konfigurerbara appar har du alla möjligheter att samla verksamhetens fältappar i samma plattform.

En samordning som i praktiken gör att du kan spara både tid och pengar. Att slippa förvalta en spridd flora av olika standalone-appar är dessutom en stor fördel.

Liksom att sträckan från nytt behov till färdig app i drift blir avsevärt kortare. Ja, samordningseffekterna är kort sagt många och betydande.

Länktips: