Effekten är märkbar när organisationer jobbar strategiskt och aktivt för att utveckla och bredda användningen av GIS-teknologi i allmänhet och ArcGIS i synnerhet. För plattformen är verkligen fullmatad med förmågor och funktionalitet som ger verksamheten både ett riktigt vasst beslutsstöd och en yta för datadrivet samarbete. Glädjande nog växer också efterfrågan på GIS-tillämpningar, som sprids till allt fler delar av organisationer. Det ställer naturligtvis GIS-funktionen inför nya utmaningar.

Traditionellt är fokus på de tekniska frågorna stort. Men för att nå framgång med sin GIS-implementation är det allt viktigare att se på den på ett mer affärs- och verksamhetsorienterat sätt. Det här är tecken på att det är dags att tänka nytt:

1. Ny teknik används men omfamnas inte

Medarbetare tar förvisso emot och använder de GIS-tillämpningar som sätts i händerna på dem. Men kanske mest för att de måste. För att få ut så mycket som möjligt av GIS är det helt centralt att verksamheten inte bara accepterar lösningarna. Först när det finns en genuin förståelse för vilket värde teknologin tillför verksamheten i stort, men givetvis även för vad individen har att vinna på att använda sina appar, finns förutsättningar för verklig framåtdrift i nyttjandet av geografisk IT i din organisation. Det kommer inte att dröja innan kollegor från olika dela av organisationen har egna idéer om tillämpningar sprungna ur faktiska verksamhetsbehov.

2. Teknologin är tillgänglig men appliceras inte på verkliga behov

ArcGIS-plattformen ger verkligen din organisation tillgång till mängder av GIS-funktionalitet att använda för att hantera, förädla, visualisera, analysera, dela och konsumera geografiska data. För att få utväxling på de tekniska möjligheterna gäller det att skapa ett engagemang som motiverar verksamheten att lära sig lösa verksamhetsbehov med stöd av det smörgåsbord av geospatiala förmågor de har att tillgå.

GIS-proffset får därmed en ny roll. Nämligen att vägleda och stödja sina kollegor i olika organisationsdelar i att skapa kartor, tillämpningar och appar som gör det möjligt att jobba smartare, mer effektivt och naturligtvis spara tid.

3. Nya GIS-appar behöver utvecklas och driftsättas i snabb takt

Högt tempo i digitaliseringen av arbetsflöden ställer krav på effektiva sätt att ta fram nya appar och verktyg. En utmaning som ArcGIS hjälper dig att lösa. För genom att välja att konfigurera istället för att nyutveckla har du stora möjligheter att snabbt leverera kraftfulla app-lösningar till verksamheten. Det som tidigare har tagit månader att utveckla och driftsätta är nu klart för användning inom någon dag eller vecka. Potentialen att skapa mer verksamhets- och affärsnytta är därför stor. Men att ta fram många appar till många användare på kort tid medför också en ny situation att förhålla sig till. För att lyckas gäller det kort sagt att ta hänsyn till nya krav på kompetens, förändringshantering och förvaltning.

4. GIS-funktionen hinner inte möta en växande efterfrågan

ArcGIS-plattformens bredd av förmågor och funktionalitet möter en organisations behov av verksamhets- och beslutsstöd på en ny nivå. Efterfrågan på GIS-tillämpningar och appar blir därför större. Därmed skärps även kraven på en robust GIS-miljö med kapacitet att leverera verksamhetskritiska lösningar till verksamheten. Det är därför hög tid att se på GIS-funktionen, dess roll och kompetens, med nya ögon.

En långsiktigt hållbar GIS-organisation har kort sagt en viktig funktion att fylla när det kommer till att knyta ihop och matcha teknologins möjligheter med verkliga verksamhets- och affärsbehov.

Fokus på mötet mellan affärsnytta och teknik

Ser du en röd tråd? Utväxling på organisationens GIS uppstår alltså i mötet mellan teknik, människor och verksamhets- och affärsnytta. Det är bland annat den typen av frågeställningar jag som strategisk rådgivare jobbar med.

Länktips: