Dåliga beslut får negativa konsekvenser. Det blir svårt att optimera nyttjande av tillgångar och resurser, den operativ effektiviteten försämras, liksom kundnöjdheten och konkurrenskraften. Bra beslut bäddar å andra sidan för framgångsrika satsningar och projekt, ökad effektivitet, en hållbar verksamhet och lönsamhet naturligtvis. Har du och din verksamhet det beslutsstöd som krävs för att fatta riktigt vassa beslut när och där det behövs?

Beslutsstödets uppgift är kort sagt att leverera information och beslutsunderlag som hjälper verksamheter och individer att snabbt fatta välinformerade beslut och kommunicera dem. Genom att använda datavisualisering i rapporter, presentationer och dashboards får organisationer fördelar som:

  1. Förutsättningar att överblicka och analysera komplexa datamängder
  2. Tydlighet som möjliggör snabbare förståelse och insikt
  3. Verktyg för att kommunicera och dela information effektivt
  4. Stärkt besluts- och handlingskraft

Kartor ger datavisualisering en ny dimension

Ju större och mer komplexa datamängder desto viktigare är det att tänka till lite extra när det kommer till presentation och visualisering av sina data. Det mesta i en verksamhet kan relateras till en geografisk plats eller position. Datadrivna kartor är därför en typ av datavisualisering som tar vid där till staplar och diagram inte räcker till. Kartorna sätter nämligen saker och ting i en kontext och tydliggör därmed dolda mönster och samband som ger svar på dina frågor.

En riktigt kompetent karta gör med andra ord vilken rapport som helst betydligt mer greppbar. Rent konkret handlar det alltså om att dra nytta av en datavisualisering som gör att du snabbare kan bilda dig en faktabaserad uppfattning i det aktuella ärendet. Något som i slutänden innebär att vägen till ett väl underbyggt beslut blir kortare.

Geografisk IT vässar beslutsstöd

Bra beslutsunderlag förutsätter att data är tillförlitliga och tillgängliga. Eftersom verksamhets- och affärsdata i praktiken ofta är spridda i olika datasilos, stuprörssystem, tabeller och filer är det tidskrävande och krångligt att hitta och sammanställa den information du behöver. Och handen på hjärtat är du ens säker på att den data du hittar är den senaste versionen; om den är alls är aktuell och tillförlitlig?

GIS (geografiska informationssystem) ger dig IT som länkar samman och tillgängliggör data från spridda datakällor och stuprörssystem i ett och samma gränssnitt. Styrkan i att alla som behöver det har tillgång till samma kvalitetssäkrade data är betydande. GIS-genererade kartor är i sin tur en kraftfull kommunikativ datavisualisering som kommer till nytta när de tillgängliggörs på ett säkert och effektivt sätt i verksamhets- och behovsanpassade appar för att konsumera och analysera data.

Beslutsstöd med kartor