Sprängkraften är enorm när en organisation utvecklar och breddar användningen av geospatiala förmågor och GIS. Nyckeln till att lyckas är att se och hantera sin GIS-implementation som den strategiskt viktiga IT-resurs det faktiskt är. Jag träffar Annika Hermodsson, chef för vårt team strategic customer development, för att prata om varför och hur en geospatial strategi hjälper dig och din organisation att göra just det.

Hej Annika! Vi tar det från början. Varför behöver ett företag eller organisation en geospatial strategi?
Om man inte har en strategi är det svårt att ha den framåtblick som behövs för att möta och stötta verkliga verksamhetsbehov på ett effektivt sätt. Utan en strategisk plan tenderar det som händer här och nu att äta upp all tid och energi. Den GIS-funktion som finns på plats fångar förstås upp vissa av organisationens behov och levererar på dem.

Men genom att involvera hela organisationen och se på nyttjandet av GIS på ett strategiskt sätt, i relation till verksamhets- och affärsmålen, blir jobbet mer framåtlutat.

I slutänden innebär det att fler får nytta av GIS och organisationen får större utväxling på investeringen i teknologin.

På vilket sätt skiljer sig en geospatial strategi från en GIS-strategi?
Jag har skrivit flera traditionella GIS-strategier och som jag ser det så har de ett mer renodlat teknikfokus. Begreppet ”geospatial strategi” signalerar ett annat tänk och fokus. Där verksamhetens mål och människors behov får ta betydligt större plats. Tekniken har förstås en självklar plats även i den geospatiala strategin i och med att behov matchas med teknikens möjligheter. I slutänden handlar det om att säkerställa att en pålitlig GIS-miljö som skapar nytta och värde i organisationen.

En organisation vill komma igång och jobba med en strategi. Var ska de börja?
Börja med att kartlägga nuläget. Identifiera var och hur GIS-tillämpningar redan används i organisationen och var det finns ytterligare behov. Status gällande organisation, styrning, kompetens och resurser ingår också. Liksom aktuellt läge för dataförsörjning, teknik och säkerhet. Jag skulle säga att kartläggningen är helt nödvändig och en ovärderlig hjälp i det fortsatta arbetet. Som på många sätt handlar om ett nyfiket förhållningssätt och att tillsammans med kollegor från olika verksamhetsben utforska hur GIS kan användas för att lösa deras utmaningar och behov.

Vad behövs för att lyckas med strategin?
Förankring i både ledningen och verksamheten i stort är avgörande. Det ska inte finnas några tvivel kring vad strategin ska ge, vad som ska göras och vad som krävs för att genomföra den förändring som behövs. I arbetet med att implementera den geospatiala strategin är det viktigt att förhålla sig så att säga agilt till den strategiska planen.

I praktiken handlar det om att hålla den långsiktiga strategin levande. Fortsätt att jobba tillsammans med de delar av verksamheten som du samarbetade med när strategin togs fram.

Bryt tillsammans ner strategin i aktiviteter eller milstolpar. Återbesök sedan strategin åtminstone årsvis och följ upp vad som har uppnåtts, konstatera vad som kommer härnäst och uppdatera strategidokumentet när det behövs.

Hur kommer det att märkas att den geospatiala strategin ger effekt?
Sett till organisationen som helhet så kommer ju fler att använda och ha nytta av GIS-drivna lösningar och appar. Det kommer i sin tur att ge fördelar som ökad effektivitet i viktiga arbetsflöden, bättre kommunikation och samarbete, vassa analyser och beslut. Strategin ger organisationen en överblick över och plan för hur GIS-plattformen ska användas optimalt. Det gör att IT som organisationen redan har kommer till användning i större utsträckning. Ofta istället för att ny teknik köps in alldeles i onödan. Alla, inte minst GIS-funktionen, får dessutom förutsättningar att jobba mer prioriterat, planerat och långsiktigt.

Tack för pratstunden, Annika!

Nyfiken och vill veta mer om geospatial strategi

Avslutningsvis vill jag passa på att tipsa om ett samtal just på temat geospatial strategi som Annika och Erik Lassyms, en av våra strategiska rådgivare, hade under ArcGIS Användardagar. Det ger dig fler tips och trix.

Länktips: