Organisationer som är riktigt bra på att dra nytta av geografiska data och GIS-teknologi har stora möjligheter att vässa sitt besluts- och verksamhetsstöd. Tekniken finns där redo att användas. I takt med att den interna efterfrågan på GIS-tillämpningar och smarta kartor ökar uppstår helt naturligt kapacitetsproblem när GIS-funktionen ska leverera mer till fler. Det finns därför mycket att vinna på ett strategiskt förhållningssätt till GIS. För att på så sätt skapa efterlängtade förutsättningar för en värdefull framåtblick och kloka prioriteringar.

En värdebaserad geospatial strategi är kort sagt ett dokument där tekniska förmågor matchas med verksamhets- och affärsnytta. Det handlar i praktiken om en strategisk plan som driver mot en fastställd vision och satta mål. Planen är alltså ett kraftfullt verktyg som i slutänden hjälper dig och din organisation att verkligen få ut så mycket som möjligt av investeringen i geografisk IT.

Vinsten med att jobba strategiskt

En väl genomarbetad strategi hjälper dig rent konkret att:

  • identifiera användningsområden
  • se förbättringspotential
  • prioritera lösningar och åtgärder
  • tydliggöra behovet av resurser och kompentens

Något som i sin tur gör att GIS-funktionen får möjlighet att svara upp mot verkliga behov och dessutom påvisa ROI på de lösningar som implementeras. Att arbeta ad hoc baserat på kortsiktiga antaganden är med andra ord ett minne blott. Genom att jobba strategiskt får du i stället en värdefull överblick över relevanta behov, och möjlighet att både ha en sund framförhållning och prioritera rätt.

Kom igång med geospatial strategi

Hur ska då en organisation ta sig an uppgiften att sätta en geospatial strategi? Organisationer har olika förutsättningar och behov. Därför är det helt naturligt att man tar sig an ett initiativ kring en strategi på olika sätt. För vissa är ett samlat helhetsgrepp den rätta vägen. Medan det passar andra bättre att utveckla strategin stegvis och dynamiskt. Inget alternativ är mer rätt än det andra. Huvudsaken är att komma igång.

Börja med en nulägesanalys

Oberoende av vägval skulle jag säga att en nuläges- och GAP-analys är ett bra första steg. En insats som ger viktiga insikter och på så sätt bäddar för att generera konkret värde på både verksamhets- och individnivå.

Att på det här sättet tydliggöra skillnaden, eller gapet, mellan nuläge och önskat resultat samt måluppfyllnad kommer med stor sannolikhet att motivera organisationen att ta nästa steg i jobbet med en geospatial strategi.

Länktips: