I spridda stuprörssystem utan koppling till varandra finns värdefulla data som inte får chans att riktigt komma till sin rätt. För att göra nytta och bygga värde behöver kort sagt data sammanföras, samtidigt som organisationens IT-system samverkar optimalt. När det kommer till kritan handlar det om att tillgängliggöra data, information och funktionalitet på ett effektivt och användarvänligt sätt. Integration av data och system är med andra ord ett framgångsrecept.

Data ska alltså inte begränsas av stuprör. Integration är därför ett sätt att släppa loss kraften i organisationens data, som i praktiken handlar om att länka samman IT-resurser på ett sömlöst och effektivt sätt. Med målsättningen att ge verksamheten förutsättningar att utan hinder dela och hitta data, samarbeta bättre och fatta välinformerade beslut.

Förutsättningar för värdeskapande integration

GIS integreras med fördel med andra system och bidrar därmed till att öka värdet av en organisations IT-miljö som helhet. En integration med ArcGIS ger enkelt uttryckt verksamheten en samlad ingång till tillförlitliga data och information. Besluts- och verksamhetsstöd kan därmed utvecklas och bli vassare. Samtidigt som verksamhetskritiska arbetsflöden och processer optimeras, och så att säga förlängs där befintliga verksamhetssystem inte räcker till.

Kraven på integrationen ser olika ut och varierar i komplexitet. ArcGIS-plattformens flexibilitet och bredd vad gäller integrationsmöjligheter med data såväl som applikationer och verksamhets- eller enterprise-system är därför en tillgång.

I praktiken innebär det att plattformen tillhandahåller ramverk som gör att GIS- och kartapplikationer kan berikas med data från andra system. Eller omvänt att GIS-funktionalitet adderas till existerande verksamhets- och affärssystem.

Fokus på användare ger resultat

Framgångsrik integration möter verkliga behov. Utgå därför från användaren och den data som behövs för att jobba smartare, mer effektivt och repeterbart.

Rent konkret knyter en integration med ArcGIS alltså ihop geografiska data med data från affärs- och verksamhetssystem och presenterar dem i kartvyer eller applikationer.

På så sätt kan du sätta riktigt kraftfulla verktyg i händerna på medarbetarna, samtidigt som data verkligen kommer till användning och får chans att generera värde.

Länktips: