Du har en ArcGIS-implementation och vill få så stor effekt som möjligt på den. Naturligtvis när det kommer till att leverera handfast nytta i verksamheten. Men också i form av GIS-plattformens bidrag till en kostnadseffektiv IT-miljö som helhet. Nyckeln till att lyckas är ett strategiskt förhållningssätt till sitt GIS. En geospatial strategi är i sin tur ett ramverk som leder dig och din organisation på vägen framåt.

När det kommer till kritan uppstår värde först när GIS-tillämpningar används i de verksamhetsben där de verkligen behövs och gör nytta. Genom att jobba medvetet och aktivt med att matcha verksamhets- och affärsnytta med teknikens möjligheter får du helt nya förutsättningar för kloka prioriteringar och måluppfyllnad. Därför finns all anledning att steg för steg ta sig an ett sådant tanke- och arbetssätt.

Felsatsningar ett minne blott

Det faktiska resultatet av arbetet blir alltså en strategisk plan som linjerar med verksamhetens utmaningar och behov, liksom med affärsmålen. Du får en efterlängtad framåtblick och risken för felsatsningar minskar. Samtidigt som det blir möjligt att påvisa och följa upp ROI på organisationens GIS-implementation.

Köp dig tid att ta nästa steg

En nuläges- och GAP-analys lägger grunden till det fortsatta jobbet med en geospatial strategi. Med analysen på plats har du kort sagt ett bra underlag för det fortsatta arbetet med den strategiska planen.

Behöver du handfast hjälp att arbeta fram och dokumentera en geospatial strategi? Det är ofta nyttigt att låta någon se på verksamheten och dess utmaningar, behov och möjligheter utifrån. Kanske räcker tiden och de egna resurserna helt enkelt inte till.

Då kan tjänstepaketet där vi jobbar med dig hela vägen fram till ett färdigt strategidokument vara något för dig. Läs mer om vad det innebär och levererar.

Länktips: