Mycket kan gå fel på ett anläggnings- eller industriområde om de som är verksamma där inte har tillgång till rätt data och information. Ansvariga för förvaltningen av anläggningar är ofta en i sammanhanget underutnyttjad resurs; både när det kommer till att säkra kontinuiteten i den dagliga verksamheten och att bidra till utvecklingen av produktionsprocessen. Rollen är kort sagt i stort behov av ett riktigt bra beslutsstöd för att säkra att byggnader, infrastruktur och lokalytor fungerar och nyttjas på sätt som optimerar produktiviteten på området.

Jag träffar vår Erik Fridholm, GIS-konsult och subject matter expert för digital fastighetsmodell, för att prata om behovet av och möjligheterna till bättre besluts- och verksamhetsstöd för förvaltningen av ett anläggningsområde.

Hej Erik! Vad berättar ansvariga för stora anläggningar när du träffar dem?
En sak som alla pratar om är utmaningen att minska stopptiden för produktionen, och framförallt oplanerade stopp. Även om förvaltarna inte jobbar i själva industriprocessen finns det mycket de kan göra för att bidra till att den optimeras. Det kan handla om att säkra tillförsel av el, VA eller annan typ av media. Eller att logistiken kring till exempel förflyttning och mellanlagring av material eller produkter fungerar på bästa sätt. Man vill också kunna förenkla och effektivisera inspektioner och kontroll av status av objekt som tak eller fasader på byggnader. Eller så kan det handla om så enkla saker som att försäkra sig om att det finns parkeringsplatser för all personal, eller att alla vet var närmaste skrivare eller kaffemaskin finns.

Vad tänker du om det de berättar?

Mycket handlar i grunden om att ha tillgång till data och information. Många gånger finns de informationsmängder man behöver i någon form, men inte samlade i ett gemensamt digitalt gränssnitt.

Ofta finns informationen i något system, eller kanske i Excel-filer. Ibland finns den utritad på en pappersritning som förvaras i ett arkiv. Oftare än man tror finns fakta faktiskt bara i huvudet på en person som har jobbat länge på anläggningen.

Vad beror deras utmaningar på?
Jag tror det finns flera delar i det här. Dels är det så att i takt med att industriprocesserna blir mer och mer optimerade, är det också svårare att få fördelar och värde enbart genom att utveckla just de processerna. Det gör att det blir mer aktuellt att titta på andra kringliggande aspekter. Och då kommer fastigheter och byggnader i fokus.

En annan sida av saken är att det har funnits nyckelpersoner som har varit med länge och byggt upp ett anläggningsområde, och de har haft bra koll. Det har fungerat så länge personerna finns kvar på arbetsplatsen. Men när de byter jobb eller går i pension blir en betydande informationsförlust ett faktum.

På vilket sätt kan digitala kartor hjälpa dessa verksamheter?
Genom att använda digitala kartor blir det enkelt att få en visuell bild över anläggningen. En klok man som jag träffade sa att ”vi fattar beslut på det vi ser”. Kan vi skapa en gemensam överblick över vad som finns på en anläggning blir det därför lättare att fatta beslut. Det gör att verksamheter kan planera sitt dagliga arbete på ett mer effektivt sätt. Ett konkret exempel är att snöröjning kan prioriteras rätt och kommuniceras till de som använder vägarna på anläggningen. Eller så kan en samlad digital vy skapas för att visa var alla planerade och pågående projekt finns, så att de kan hanteras och kommuniceras på sätt som minskar påverkan på övrig verksamhet.

När ett större företag digitaliserade sina inomhusmiljöer kunde man se flera vinster. Tack vare att de fick ett bättre underlag för att planera och tilldela ärenden sparade de till exempel i genomsnitt 12 minuter per genomförd arbetsorder. Totalt sparades nära 20.000 arbetstimmar på ett år.

Vad brukar vara den största aha-upplevelsen när du visar möjligheterna med kartor?
När man får se den information som är relevant för verksamheten samlad i en och samma bild. Att ta en flygbild över anläggningen, och sedan kunna koppla data om byggnader, objekt, vägar och infrastruktur till den exakta platsen, får människor att haja till. Det här med att ha en visuell vy där man kan se var saker och ting på anläggningen finns är helt klart något verksamheter har saknat. När man får möjlighet att utforska sitt anläggningsområde i den digitala vyn – zooma in i detaljer och klicka för att få upp information om enskilda objekt – blir användarupplevelsen därför påtaglig. För att inte tala om när man tar det till nästa nivå och går in i byggnaderna, och ser alla möjligheter som finns med att digitalisera miljön som finns där.

Tackar för pratstunden, Erik!

Mer om digitala kartor i anläggningsförvaltning

Avslutningsvis vill jag passa på att tipsa om webbinaret där Erik ger en introduktion till digitala kartor som besluts- och verksamhetsstöd inom facility management.

Länktips: