Att samarbeta digitalt handlar enkelt uttryckt om att använda digitala plattformar och verktyg för att kommunicera och dela data och information. Smidigt, effektivt och kvalitetssäkrat naturligtvis. För att lyckas och verkligen driva digitalisering av operativa arbetsflöden, såväl som beslutsprocesser, är det viktigt att ta det avgörande steget och samverka med gemensamma levande data i centrum.

Relevanta, uppdaterade och användbara data ska kort sagt finnas tillgängliga bara några knapptryckningar bort. Oavsett om användaren sitter vid ett skrivbord eller är på språng någonstans i verksamheten.

Tekniken är inget hinder. Den finns där redo att använda. Däremot kan omställningen från det invanda beteendemönstret att dela data och information huvudsakligen via filer som skickas fram och tillbaka i mail vara nog så svår. Å andra sidan kommer ingen att sakna att lägga en massa tid på att leta efter och sammanställa data från olika system. Det är i sig ett starkt incitament för att överväga och införa mer robusta lösningar för digitalt samarbete.

Gemensam samarbetsyta för alla

ArcGIS-organisationer har tillgång till en teknisk plattform där just data- och informationsutbyte är en absolut kärnförmåga. GIS-implementationen ger alltså dig och din organisation förutsättningar att vässa det digitala samarbetet avsevärt. Inte bara internt i den egna verksamheten, utan även med andra organisationer. Förenklat innebär det att samarbetande organisationers ArcGIS-portaler länkas samman.

Till sitt förfogande får involverade verksamheter och medarbetare på så sätt en gemensam samarbetsyta där de får tillgång till relevanta data och information, och dessutom möjlighet att hålla den uppdaterad. Givetvis förutsatt att de har behörighet att göra det.

Aktuella data verksamheten litar på

Effekten när alla berörda parter, oberoende av organisatorisk tillhörighet, har tillgång till och samarbetar kring samma levande datamängder är märkbar. Självklart med stöd av behovs- och rollanpassade vyer och appar.

Den här sortens samarbetsmöjligheter ger kort sagt helt nya förutsättningar att samverka tätt tillsammans kring enhetliga data. Men det sätter också fingret på vikten av tillförlitlighet.

Samsyn och gemensamma ramar

En samsyn kring vad involverade parter ska uppnå genom att dela data och information lägger grunden. Gemensamma ramar och riktlinjer för datahanteringen bäddar sedan för tillit, trygghet och kvalitet. Det är kort sagt viktigt att veta vad man som användare kan förvänta sig. När uppdaterades den data jag behöver senast och av vem? I praktiken handlar det därför om att komma överens om saker som struktur, format, namnsättning, metadata och ajourhållning. Jobba sedan aktivt med plattformens behörighetshantering så kan användarna bara se och göra det de behöver, och du är så att säga ”hemma”.

Länktips: