Flera faktorer gör det svårare att fatta affärsbeslut idag. Ökad komplexitet, osäkerhet och förändringstakt ställer kort sagt nya krav på en organisations beslutsstöd. Tillgången till riktigt bra rapporter och beslutsunderlag är helt enkelt en förutsättning för att ha koll på och optimera den operativa verksamheten med den flexibilitet och precision som numer är nödvändig. Liksom för att identifiera strategiskt viktiga möjligheter eller risker och agera på dem. En generell överbelastning vad gäller tillgängliga data och information är ett annat försvårande faktum.

Sammantaget gör det här att det är viktigare än någonsin att hitta sätt att sammanställa tydliga presentationer och beslutsunderlag snabbt och effektivt. För rapporter spelar en avgörande roll i beslutsprocessen.

Fyra råd på vägen från data till rapport

Det här är fyra råd som hjälper dig och din organisation att jobba med och tillgängliggöra information på sätt som leder fram till riktigt bra beslut:

  1. Utgå från mottagarens behov –  Ett bra beslutsunderlag eller rapport fokuserar på att besvara de frågor och stötta den arbetsuppgift mottagaren står inför.
  2. Effektivisera sammanställningen av relevanta data – Att förenkla processen att hitta och sammanställa data från olika system, filer och tabeller sparar tid.
  3. Visuella element underlättar analys och beslut – Kartor, diagram och grafer gör samband och mönster i datamängder tydliga, och rapporten därmed mer greppbar.
  4. Säkerställ att rapporten är tillgänglig – I organisationer som har förutsättningar att samverka kring data är sannolikheten större att data används och generar värde.

Data från början till (be)slut med GIS

En komplett GIS-plattform, som vårt ArcGIS, är IT med kapacitet att sy ihop data oavsett källa, förädla dem till kraftfulla kartor och rapporter som delas och tillgängliggörs i behovsbaserade vyer och appar. Sömlöst i en obruten digital kedja, vilket i sin tur effektiviserar själva hanteringen och borgar för kvalitetssäkrade data. Till nytta för tillförlitliga beslutsunderlag, som dessutom kan tas fram snabbt.

Verktyg för greppbara rapporter

Sviten av konfigurerbara appar är bred och möter behov i arbetsflöden och processer i alla delar av organisationen. Vad gäller rapporter och presentationer finns exempelvis verktyg för at skapa interaktiva dynamiska sådana i form av dashboards eller webbpublikationer. Med ett kraftfullt kartelement naturligtvis. För att inte tala om möjligheten att stärka BI-apporterna i Microsoft Power BI.

Ja, faktum är att med ArcGIS-implementationen på plats är det egentligen bara verksamhetens nyfikenhet och kreativitet som sätter gränser.

Länktips: