Data och information är på många sätt bränslet som driver en organisation framåt. Till vårt förfogande har vi kort sagt en strategiskt viktig resurs som stärker förmågan att nå affärsmålen och vässa innovationskraften. Data är dessutom smörjmedlet som håller igång en verksamhet rent operativt. I praktiken handlar det om datadriven optimering av arbetsflöden och processer, och därmed ökad effektivitet och produktivitet. Det är med andra ord helt centralt att organisationens medarbetare har tillgång till relevanta data och information när och där det behövs.

För att lyckas gäller det att centralisera spridda data och göra dem tillgängliga i ett samlat gränssnitt. En komplett GIS-plattform har kapacitet att vara just detta ”system of record”; där tillförlitliga data länkas samman, underhålls och delas.

Obruten digital kedja av data lägger grunden

GIS är geografisk IT som omfattar en rad förmågor som ger många möjligheter och fördelar när det kommer till att växla upp användningen av data, nämligen:

  • Effektiv och kvalitetssäkrande hantering av data – Oavsett ursprung hanteras data sömlöst i en obruten digital kedja från datainsamling och ajourhållning till presentation och rapport.
  • Nav för digitalt samarbete – Sammanlänkade data blir tillgängliga i ett gemensamt gränssnitt och kan användas för att möta behoven i olika verksamhetsben, arbetsflöden och processer.
  • Behovsanpassade vyer och appar Konfigurerbara användargränssnitt som baseras på rollens och arbetsuppgiftens behov gör relevanta data tillgängliga och verkligt användbara.
  • Datavisualisering för bättre beslut – Kartor visualiserar data på sätt som mejslar fram svar ur komplexa datamängder och stärker på så sätt analyser, beslutsunderlag och rapporter.

Säkert, effektivt och verksamhetsnära

En GIS-plattform som vårt ArcGIS har alltså kapacitet att hantera data sömlöst och skapar på så sätt förutsättningar för tillgången till viktig information. Effektivt, säkert och med verksamheten i centrum. En gedigen roll- och behörighetshantering ger kontroll över vem som kan se och hantera specifika data. Genom att dra nytta av möjligheten att skapa en verksamhets- och behovsorienterad webbingång till ArcGIS-portalen främjar du sedan att data används och kan generera värde. Internt i den egna verksamheten, men också över organisatoriska gränser.

Länktips: