Till sitt förfogande har ArcGIS-organisationer en betydande mängd möjligheter och teknik att applicera på sina verksamhets- och affärsbehov. För att verkligen maxa utväxlingen på sin GIS-implementation behöver de därför samverka brett för att identifiera verkliga verksamhetsbehov och matcha dem med rätt användning av teknologin. Det interna engagemanget kompletteras med fördel med en extern resurs som hjälper organisationen att navigera klokt i de strategiska och tekniska möjligheter och val den ställs inför.

Inom ramen för Esris Advantage Program finns just en sådan roll i form av en strategisk rådgivare. Jag träffar Julia Bäckström, som har rådgivarrollen hos Länsstyrelserna, Skogstyrelsen, Holmen, SCA och Uppsala kommun, för att få veta mer om funktionen och samarbetet med kunderna.

Hej Julia! Vad gör en strategisk rådgivare? Berätta om rollen.
Vi jobbar tätt tillsammans med kunderna för att de ska få ut så stort värde som möjligt av sin investering i ArcGIS.

Det handlar mycket om att bredda kundrelationen och samverka med fler – till nytta för kunden.

På vår sida jobbar vi också på bredden och knyter till oss de resurser som behövs. Kundansvarig, lösningsarkitekter, konsulter, support och order till exempel. I slutänden handlar det om att som strategisk rådgivare ta lead på och ansvara för att det Advantage Program kunden har köpt in på genomförs, skapar nytta och värde.

Berätta om samarbetet med kundorganisationerna. Hur går det till i praktiken?
Ett Advantage Program sträcker sig över ett helår. Så vi jobbar på årsbasis. Allt börjar med ett planeringsmöte då vi träffas för att slå fast vad programmet ska åstadkomma, identifiera och prioritera strategiska åtgärder och skapa en plan för genomförande. Mötet är noggrant planerat och förberett från båda håll. Och agendan sätts i nära samarbete med kundens representanter, som är lika engagerade som vi.

Ut ur planeringsmötet kommer en arbetsplan för det kommande året. Den är i synk med organisationens andra strategiska planer och mål, och ger oss ett gemensamt fokus för arbetet framåt. Planen följs sedan upp kontinuerligt under året och revideras vid behov.

Vad tillför rådgivarrollen i en GIS-organisation?
En fristående roll att luta sig mot, skulle jag säga. Vi bygger en trygg nära relation och rådgivaren lär känna kunden väl.

Det gör att vi kan guida kundorganisationen rätt; både i ett strategiskt förhållningssätt, prioriteringar och användningen av ArcGIS.

Vilka områden ingår i rådgivningen?
I ett Advantage Program ligger fokus inte på operativa frågor och konsultuppdrag. Programmet och den strategiska rådgivaren är istället en länk mellan det strategiska, taktiska och operativa. Levarabler är beslutade punktinsatser och POC:ar, men större projekt hör inte hemma här. Däremot kan rådgivaren självklart peka projekt i rätt riktning och på så sätt hjälpa organisationen att komma vidare.

Vad behöver en organisation tänka på för att den ska få ut så mycket som möjligt av att ha en strategisk rådgivare?
Till att börja med gäller det att vara helt på det klara med vad verktyget Advantage Program innebär.

Här har vi ett tydligt strategiskt driv och utreder inte lite allt möjligt. För att ge effekt måste den här typen av arbete vara prioriterat i linje med affärs- och verksamhetsnytta.

Vi tar med oss vårt nätverk och våra resurser in i samarbetet. Detsamma gäller från kundens sida. Nätverket av kompetenser måste vara heltäckande där på insidan. Konkret handlar det om att tid, mandat och rätt resurser måste vara tillgängliga. Det är jätteviktigt att rätt person får chans att möta rätt person på båda sidor av samarbetet.

Vad är kvittot på att samarbetet mellan rådgivare och kund fungerar riktigt bra?
När kunden helt naturligt väljer att vända sig till oss med sina strategiska utmaningar och frågor. För vi gör verkligen det här tillsammans! Det finns inget vi och dem, avslutar Julia.

Länktips: