I en tid av digital transformation är förmågan att tillgängliggöra relevanta data verksamhetskritisk. Eftersom den data och information verksamheten behöver i praktiken finns utspridd i separata stuprörssystem, filer och tabeller står företag och organisationer inför utmaningen att effektivisera datahanteringen i alla led. En samlad ingång till de data verksamheten, och olika arbetsuppgifter, kräver är därför värd att sträva efter. För att göra det möjligt behövs i sin tur en obruten digital kedja som hanterar dataförsörjning, ajourhållning och distribution av tillförlitliga data och information.

När det kommer till kritan gäller det att säkerställa att rätt data är tillgängliga för rätt personer och därmed användbara över tid. Oberoende av ursprung. Verksamheten behöver därför en central samarbetsyta där de kan hitta, använda, tillföra och uppdatera data. Sömlöst, säkert och med fokus på verksamhetsnytta naturligtvis.

Jobba smartare med data

En komplett GIS-plattform, som ArcGIS, bidrar med just dessa förmågor i en IT-miljö. Upptäck ett antal verktyg som hjälper dig att, i det här sammanhanget, jobba smartare med ArcGIS:

Gör det lätt att hitta rätt – ArcGIS Enterprise Sites och ArcGIS Hub tar en komplex miljö med data, appar och tjänster, och strukturerar användargränssnittet och åtkomsten baserat på verksamhetens behov. Resultatet är en användaranpassad webbingång till organisationens GIS-portal och dess innehåll. Till nytta för datadriven samverkan både inom den egna och med andra organisationer.

Ta med dig beslutade arbetsflöden – ArcGIS Workflow Manager hjälper organisationer att samordna och automatisera arbetsflöden och administrativa uppgifter i appar och produkter tvärs över hela ArcGIS-plattformen och även i integrerade system.

Gör alla typer av data användbara – FME är dataintegrationsplattformen med en särskild styrka när det kommer till hantering av geografiska data. Den är därför en mycket användbar resurs för att vid behov hantera flödet av alla datatyper mellan olika system och ArcGIS.

Datadriven verksamhetsnytta

Sammanfattningsvis handlar det om att ta steget och säkerställa att data hanteras digitalt och sömlöst end-to-end. Med allt vad det innebär i form av begränsad handpåläggning, eliminerade tidstjuvar och minimerade kvalitetsbrister. Ända fram till att data tillgängliggörs på sätt som vässar både verksamhets- och beslutsstöd. ArcGIS har alltså flertalet anpassade verktyg för att hjälpa till med just det här.

Länktips: