Din organisations GIS-portal innehåller mängder av data och information medarbetare i stora delar av verksamheten behöver i sitt arbete. Men handen på hjärtat. Hittar den breda användarskaran de datavisualiseringar, rapporter, kartor och appar de söker snabbt och enkelt? Med målet att maxa nyttan med portalen kan du räkna med att det lönar sig att jobba aktivt med användargränssnittet och på så sätt göra dess innehåll mer lättillgängligt för fler. Även för den som inte har anledning att besöka portalen så ofta.

Upplevelsen att som användare mötas av en verksamhetsanpassad webbsida när du besöker GIS-portalen är påtaglig. Ett användargränssnitt som matchar användarens behov bäddar i praktiken för att portalen och dess resurser kommer att användas mer och bättre av fler verksamhetsben. Något som i sin tur gör att utväxlingen på investeringen i GIS som besluts- och verksamhetsstöd blir större.

Ta det första steget genom att fastställa vilka verksamhetsbehov portalen ska möta. Du gör det naturligtvis bäst i samverkan med tänkta användargrupper. ArcGIS ger sedan tillgång till verktyg för att skapa en eller flera webbsidor eller sajter skräddarsydda för olika organisationsdelar, verksamheter, projekt och initiativ.

Effekten av att portalen används mer

Ur ett övergripande verksamhetsperspektiv kommer en ökad och bredare användning av GIS-portalen, och de resurser som finns där, att ge fördelar som:

  • Stärkt samarbete – portalen blir en lättillgänglig samarbetsyta som underlättar informationsdelning och digitalt samarbete individer, verksamhetsdelar och organisationer emellan
  • Bättre analyser och beslut – verklig tillgång till datadrivna kartor och vyer ger verksamheten en ny typ av beslutsstöd
  • Ökad operativ effektivitet – ett verksamhetsstöd som starkt bidrar till digital transformation och att optimera arbetsflöden och processer kommer till användning på riktigt
  • Kontinuitet och innovationskraft – tillgången till en gemensam lägesbild stärker affärskontinuitet, verksamhetsutveckling, långsiktig hållbarhet, samt risk- och krishantering
  • Mindre tidsspill – tydligt förbättrade förutsättningar att dela och hitta data gör att medarbetare kan lägga tid och kraft på mer direkt värdeskapande arbetsuppgifter än att leta efter och sammanställa den information de behöver

Fördelar även för GIS-proffset

ArcGIS-portalens användargränssnitt utgår alltså i sitt standardutförande från behov hos den som producerar eller administrerar data, kartor, appar och sajter. Det alternativet kommer sannolikt även fortsättningsvis att vara GIS-proffsets förstahandsval. Helt enkelt eftersom det passar rollen och dess behov bäst.

Den verksamhetsanpassade ingången till portalen gör däremot att GIS-avdelningen slipper ägna tid åt att serva vilsna kollegor med länkar till kartor och annat innehåll. Tid som de istället kan ägna åt att leverera fler och bättre GIS-tillämpningar till nytta för verksamheten.

Avslutningsvis vill jag passa på att puffa för ett färskt webbinar som tar upp fördelarna med att göra innehållet i GIS-portalen mer lättillgängligt med hjälp av ArcGIS Hub och ArcGIS Enterprise Sites. Väl värt en lyssning!

Länktips: