Du vet känslan när de IT-system och digitala verktyg du använder av en eller annan anledning plötsligt inte finns tillgängliga. Du blir bakbunden och smått frustrerad. Kan inte göra det du ska. På ett mer övergripande plan kan vi utan att överdriva konstatera att IT spelar en helt avgörande roll för hur en verksamhet fungerar idag. Strategisk IT är kort sagt en central drivkraft för verksamheten. Och GIS har en viktig plats att fylla i denna IT-stack som driver digital transformation och levererar verksamhets- och beslutsstöd.

I praktiken är IT en integrerad del av dagens organisationer. Strategisk IT är i sin tur system som är särskilt viktiga för att driva, stödja och utveckla kärnverksamheten. Den är till nytta för många i stora delar av organisationen. I slutänden handlar det om teknik som stärker förmågan att leverera värde, optimera, konkurrera och växa.

Därför är GIS med i matchen

GIS är ett strategiskt IT-system som matchar de egenskaper som kännetecknar ett sådant. Det är nämligen:

1. Inriktat på att stödja affärsbehov: Framgångsrik användning av GIS är inriktad på att stödja affärsstrategier och måluppfyllnad. Rent konkret innebär det GIS integreras med affärsprocesser och används för att fatta välinformerade beslut.

2. Fokuserar på värdeskapande: Investeringen i GIS har potential att generera mätbart värde i form av förbättrad effektivitet, ökad kundnöjdhet och mindre risk i verksamheten. Ett strategiskt förhållningssätt till GIS vässar med andra ord både lönsamhet och konkurrenskraft.

3. Integreras med affärs- och verksamhetsprocesser: GIS integreras med fördel med befintliga processer för att hantera tillgångar och resurser, fältservice, logistik och planering, försörjningskedjan och mycket mer. Resultat i form av optimerade arbetsflöden och bättre beslut blir märkbara.

4. Möjliggör innovation: GIS-teknologin har kapacitet att stärka organisationers förmåga att på innovativa sätt möta utmaningar, lösa komplexa problem, identifiera nya möjligheter och på så sätt driva utveckling, hållbarhet och konkurrenskraft i verksamheten.

Resultat med GIS som strategisk IT

Precis som när det gäller annan strategisk IT gäller det att se långsiktigt på planering och investeringar för att säkerställa att GIS-miljön verkligen möter verksamhetens utmaningar och behov. Det lönar sig alltså att se på och hantera sitt GIS som den strategiskt viktiga resurs det är.

Fånga upp och prioritera de behov som finns ute i olika verksamhetsben. Matcha dem med de tekniska möjligheterna. Och säkerställ att de resurser som krävs för att genomföra planer och implementera värdeskapande GIS-tillämpningar finns tillgängliga.

En strategisk rådgivare med inriktning på GIS är ett stöd som ger ett nytt driv i jobbet med att utveckla användningen av GIS. Liksom en geospatial strategi som är ett verksamhets- och affärsorienterat initiativ och dokument som hjälper dig både att hitta och behålla fokus. Strategin är naturligtvis synkad med den övergripande IT-strategin och dess intentioner.

Länktips: