Krisberedskap är ett sant lagarbete. Förutsättningar att samverka både internt och med andra organisationer är därför en nyckelförmåga. Möjligheten att utbyta tillförlitliga data och information effektivt och säkert är med andra ord avgörande. I slutänden handlar det om att involverade aktörer har tillgång till en samlad lägesbild när och där den behövs. Till stöd för att gemensamt förutse, förbereda sig för eller om möjligt avvärja kriser. Liksom i egenskap av underlag för planering, koordinering och genomförande av insatser när nödläget är ett faktum.

Precis som inom så många andra områden har digitaliseringen haft stor påverkan på förutsättningarna för krisberedskap. Digitala verktyg och plattformar gör det möjligt att samla in och analysera data snabbt och effektivt – i realtid när så behövs. I praktiken ger det organisationer nya förutsättningar att skapa en samlad lägesbild, en bättre förståelse för situationen och underlag för snabba välinformerade beslut.

Digitaliseringen underlättar alltså samverkan individer, organisationer och aktörer emellan. Något som är helt avgörande i beredskap för och hantering av kris.

Möjligheter med aktörsgemensam samarbetsportal

En komplett GIS-plattform, som ArcGIS, är IT med kapacitet att vara ramverk för den aktörsgemensamma samarbetsportal och lägesbild beredskapsorganisationer behöver. Genom att dra nytta av teknologin får de:

  • En knutpunkt för data från olika källor
  • Verktyg för att samla in och aggregera data
  • Stärkt förmåga att kartlägga, analysera och visualisera data
  • Ett visuellt beslutsstöd i form av datadrivna kartor
  • Möjlighet att konfigurera roll- och situationsbaserade gränssnitt, vyer och appar för att samla in, ajourhålla, dela, konsumera och analysera data

Samlad lägesbild med stöd av GIS

Med ArcGIS i IT-stacken har du med andra ord alla möjligheter att sätta upp den gemensamma samarbetsyta som knyter samman data från olika datakällor och levererar en samlad lägesbild. Något som avsevärt förbättrar förutsättningarna att samarbeta och agera snabbt och effektivt. Oavsett om samarbetande parter finns i samma organisation eller inte. Säkerhetsaspekten är naturligtvis inget plattformen kompromissar med. Så du kan vara trygg i att utbyta data och information med stöd av ArcGIS.

Sammantaget innebär det här att förutsättningarna för effektivitet och precision i responsen förbättras i olika typer av krisberedskap. Till nytta för att minimera risker och skador i viktiga samhällsfunktioner.

Länktips: