I en tid där hållbarhet och miljömedvetenhet är avgörande tar E.ON stora kliv mot en grönare framtid. Som ett av de första energiföretagen sätter de nu ribban högt genom att omdefiniera sättet att sköta skogar och marker. Med ett tydligt mål om klimatneutralitet år 2035 driver de innovation och förändring i energibranschen genom att anpassa kraftledningsunderhållet efter ekosystemet. Det har inneburit att entreprenörer har fått verktyg som gett smartare arbetsflöden med utökat ansvar utan att tappa fokus på förvaltning av ledningsgatorna.

Jag har haft förmånen att prata med Mattias Andolfsson som arbetar med att ta fram lösningar för skogligt underhållsarbete för kraftledningar. Lösningarna innebär att det blir lättare att bibehålla eller återställa miljön med en tidsbesparing på ett par timmar per dag och entreprenör med samma bemanning.  Här kan du läsa om hur E.ON utvecklat sitt arbete genom att anpassa kraftledningsunderhåll efter ekosystemen.

Effektivt arbete med intuitivt verktyg

E.ON arbetar intensivt med att förbättra förvaltningen av sina ledningsgator för att främja biologisk mångfald på en imponerande yta av 70 000 hektar. Deras strategi är enkel. Endast vegetation som utgör ett direkt hot mot kraftledningarna avlägsnas, medan långsamväxande träd och buskar får stå kvar. Detta innovativa tillvägagångssätt har inte bara bidragit till en säkrare elleverans, utan också till att skydda och återställa viktiga biotoper längs ledningar. E.ON har kombinerat expertis med innovativ teknik för att skapa mer hållbar energi genom digitala verktyg. Mattias har lett arbetet med att utveckla dessa verktyg med målet att:

  • Stötta mångfalden: Bidra till en rikare flora och fauna.
  • Effektivisera skogsvården: Minska koldioxidutsläpp, spara resurser och öka produktivitet.
  • Engagera entreprenörer: Ge dem nya kunskaper och en starkare roll.

Smart skogsvård som effektiviserar underhållet

Genom att digitalisera arbetsflöden med intuitivt verktyg, Sams, har E.ON inte bara effektiviserat sitt skogliga underhållsarbete utan även minskat sina koldioxidutsläpp. Genom Sams har entreprenörer fått verktyg för att rapportera  vegetationens status och identifiera områden för återställning. Det innebär att Sams stödjer arbetsflödet med att:

  • Rapportera om vegetationens status
  • Identifiera områden för återställning
  • Samla in data om flora och fauna

I andra länder har man valt att ta in biologer men i Sverige har entreprenörer kunnat utföra arbetet och utvecklat nya kunskaper, vilket har upplevts givande. Det har drivit upp status på arbetet då personal ute i fält känner att de gör skillnad.

Sams

Lösningen bygger på ArcGIS

Sams bygger på ArcGIS-plattformen, vilket möjliggör en detaljerad inventering av flora och fauna längs kraftledningsgatorna. Genom att samla in och analysera data om biodiversitet kan E.ON fatta välgrundade beslut om skötsel av sina kraftledningar, samtidigt som de visualiserar och kommunicerar sina insatser till berörda parter. Med stöd av ArcGIS har E.ON lyckats driva förändring och forma morgondagens hållbara energivärld.

Läs mer om E.ON och Sams här.