En verksamhet som hanterar drift och förvaltning av fastigheter, anläggningar och infrastruktur kräver en stor personalstyrka som gör sitt jobb på plats någonstans ute i fastighetsbeståndet. I det dagliga arbetet ställs därför särskilda krav på hanteringen av data och information. Både mobila medarbetare och personal som jobbar med planering och koordinering vid skrivbordet inne på kontoret måste kort sagt ha tillgång till en aktuell lägesbild. Hur väl utbytet av information fungerar är med andra ord en avgörande faktor när det kommer till att vässa arbetsflöden och öka effektiviteten.

Organisationer som säkerställer att data och information flödar digitalt och sömlöst genom arbetsflöden, som involverar personal både i fält och på kontor, öppnar upp för att spara både tid och pengar. Samtidigt som effektiviteten, kvaliteten och säkerheten i verksamheten ökar. Geografisk IT har kapacitet att vara det nav din organisation behöver för att realisera detta.

Fältservice med behovsbaserade appar

Konfigurerbara appar gör att du kan paketera data och smarta kartor i vyer och användargränssnitt som stödjer roller och uppgifter i hela det digitala arbetsflödet. Mobil servicepersonal får tillgång till aktuell information om uppdraget var de än befinner sig, liksom gränssnitt skräddarsydda för att samla in och ajourhålla data. I praktiken handlar det om möjligheten att rapportera utförda åtgärder och eventuella problem eller avvikelser effektivt och med stor noggrannhet.

Alltid uppdaterad när något händer

Kollegorna på kontoret får i sin tur tillgång registrerade data direkt – i realtid om så behövs. Dashboards och interaktiva rapporter med en kartkomponent ger en tydlig samlad lägesbild och därmed den överblick över status och progress som behövs för att koordinera underhållsuppdrag. Digitalt och sömlöst i hela arbetsprocessen, med så få manuella mellanhänder som möjligt.

Mängden data är stor. Så risken är därför överhängande att missa viktig information när förutsättningar och därmed data förändras. Dra nytta av automatiserade notifieringar, till exempel via mail, som gör att medarbetare blir varse när information uppdateras.

Bättre förutsättningar att planera och koordinera

Tillgången till en aktuella data och uppdaterad information är alltså avgörande för att underlätta planering och koordinering av fastighetsunderhåll och -förvaltning. Det innebär rent konkret att förmågan att samla in, ajourhålla, förädla och tillgängliggöra data säkert, effektivt och sömlöst är central. En komplett GIS-plattform, som ArcGIS, gör det möjligt.