Framgångsrik förvaltning och utveckling av fastigheter och anläggningstillgångar ställer krav på ett riktigt slagkraftigt beslutsstöd. Det gäller kort sagt att ha koll på läget – både i detalj och när det kommer till hela byggnader och områden. Detaljinformationen finns ofta i CAD-filer och BIM-modeller. Välkända begrepp för alla som jobbar med att utveckla, bygga och förvalta byggnader och konstruktioner. Få ut mer av denna information genom att sätta den i en kontext av data om omkringliggande miljö, markförhållanden, infrastruktur, trafikflöden och annat som är relevant.

En annan förkortning, GIS (geografiska informationssystem), gör det möjligt. För med geografi och GIS-kartor som sammanlänkande nav och gemensamt gränssnitt får verksamheten ett beslutsstöd som ger koll på detaljer i fastighetsbeståndet eller på anläggningsområdet, samtidigt som medarbetarna får den överblick som krävs. Inom- och utomhus. Ovan och under jord. Allt tillgängligt i ett enkelt och interaktivt verktyg.

Koll på både detaljer och helheten

Faktum är att det mesta som rör en fastighet kan kopplas till en geografisk plats eller position. Därför finns det mycket att vinna på att använda ArcGIS för att visualisera och analysera CAD-filer och BIM-modeller i sitt sammanhang. En reell möjlighet som ger fördelar som:

  • Djupare förståelse för fastigheten och dess förutsättningar att fungera optimalt. Ett samlat gränssnitt och lättillgängliga verktyg ger dig möjligheten att utforska den fysiska miljön i en geografisk kontext oavsett om du befinner dig på kontoret eller på plats någonstans ute på anläggningsområdet. Något som tar både strategiska beslut och operativ drift och underhåll till en ny nivå.
  • Bättre analysmöjligheter i form av geografisk analys gör det möjligt att urskilja mönster, trender och samband i de mest komplexa datamängder. Till nytta för mer precisa bedömningar och prognoser om exempelvis resursanvändningen.
  • Förbättrad samordning och kommunikation med stöd av en gemensam lägesbild driven av relevanta data om fastigheten eller anläggningen ger berörda parter en ny typ av överblick. I praktiken innebär det att missförstånd och fel kan undvikas, liksom att förvaltning och genomförande av projekt optimeras.

Resultat när CAD-filer och BIM-modeller kombineras med GIS

Genom att integrera CAD, BIM och GIS kan organisationer alltså skapa den one-stop-shop för data och information som behövs inom facility management. Resultat i form av effektiviserad hantering av fastigheter och anläggningar låter inte vänta på sig.

Länktips: