Att ha ansvar för förvaltningen av fastigheter innebär att du ställs inför utmaningen att sätta in rätt åtgärd, på rätt plats, vid rätt tidpunkt och med optimal resurs. För att lyckas gäller det att hålla sig uppdaterad om läget. Inte alltid så lätt med tanke på att den data och information du behöver sannolikt finns spridd i olika system. Kanske måste dessutom data som samlats in under underhållsuppdrag i fält efterbehandlas och registreras in i systemen innan de blir tillgängliga i verksamheten. Den hanteringen blir lätt en flaskhals.

För att inte tala om uppgiften att hålla reda på när det händer något nytt. Det är kort sagt lätt hänt att viktiga uppdateringar om till exempel status drunknar i det ständiga inflödet av data och information. Oavsett om du jobbar inne på kontoret eller är på språng någonstans ute på anläggningen eller i fastighetsbeståndet.

Smart fältstöd med behovsbaserade appar

Ett sömlöst och digitaliserat flöde av data stärker förutsättningarna att göra aktuell och kvalitetssäkrad information tillgänglig precis när och där den behövs. En komplett GIS-plattform, som vårt ArcGIS, gör det möjligt. Plattformens svit av fältappar för att samla in, ajourhålla och konsumera data exempelvis i underhållsuppdrag eller under inspektioner lägger grunden; bland annat genom att minimera manuella arbetsmoment och informationsbortfall. Eftersom apparna är konfigurerbara kan du snabbt och kostnadseffektivt sätta behovsbaserade digitala verktyg i händerna på medarbetarna.

Uppdaterad med tydliga rapporter

Datadrivna kartor länkar samman och visualiserar data från olika system, sensorer, fältappar och mycket mer i en samlad vy och lägesbild. Ta därför hjälp av ArcGIS webbapplikationer för att sätta upp interaktiva rapporter eller dashboards som presenterar kartor och data i ett samlat interaktivt gränssnitt. På så sätt har planerande och koordinerande personal på kontoret alltid en värdefull överblick över operativ status. Baserat på roll och behov naturligtvis.

Få en notifiering när något händer

Mängden data är stor. Så risken är att missa viktig information när förutsättningar och därmed data förändras är överhängande. ArcGIS-plattformen erbjuder flera sätt att jobba med automatisering för att effektivisera och förenkla processer.

I just det här sammanhanget är det högst aktuellt att skapa automatiserade arbetsflöden som gör att verksamheten alltid är uppdaterad om läget. Rent konkret handlar det om notifieringar, till exempel via mail, som gör att medarbetare på kontoret och i fält blir varse när information uppdateras.

Till nytta för både effektivitet, produktivitet och säkerhet.

Länktips: