Att sammanställa och förmedla större mängder data och information i en greppbar rapport är en utmaning. Liksom att fatta beslut baserat på en presentation som inte ger den överblick och förståelse som krävs för att dra kloka slutsatser och i slutänden fatta väl avvägda beslut. Genom att välja en rapportform som är både digital och dynamisk stärks förutsättningarna för beslutsfattande på flera sätt.

En bra rapport har ett väldefinierat syfte. Utformningen är anpassad till den tilltänkta målgruppen och dess behov. Strukturen är viktig. Och visuella element lyfter vilken presentation som helst. Självklart bygger rapporten på korrekta data och fakta.

Fördelar med en levande digital rapport

Genom att frångå papper och pdf som rapportform och istället välja att skapa en levande digital rapport får du flera fördelar:

  1. Interaktivitet – Visuella rapportelement som grafer, diagram och kartor ger mottagaren möjlighet att interaktivt utforska rapportens innehåll och på så sätt förstå det bättre och snabbare.
  2. Användbart överallt – Det blir enklare att ta med sig och använda rapporten precis när och där den behövs. På kontoret såväl som exempelvis vid inventering, inspektion eller underhållsuppdrag på plats ute i fält.
  3. Ständigt aktuell – Förutsatt att rapporten är uppsatt så att den uppdateras i takt med att data förändras har verksamheten alltid tillgång till aktuell rapportering. Kanske till och med i realtid.
  4. Förutsättningar för samarbete – Digitala rapporter är enklare att dela, vilket naturligtvis främjar både effektivt samarbete och utbyte av data och information.

Kartor gör din rapport tydligare

En komplett GIS-plattform, som vårt ArcGIS, ger förutsättningar att skapa just den här typen av levande digital rapport. Plattformens förmåga att hantera data i en digital obruten kedja – från datainsamling till rapport – lägger grunden.

GIS-kartorna står inte nödvändigtvis i centrum, men fyller en många gånger helt avgörande roll när det kommer till att vaska fram insikter och slutsatser som finns gömda i tabeller och listor. Floran av ArcGIS-appar är omfattande. Det här är exempel på tre av de applikationer som möter olika typer av rapporteringsbehov:

  • ArcGIS Dashboards är valet för rapporter med fokus på status, nyckeltal och indikatorer. Här kan användaren följa trender i ett visuellt gränssnitt och utforska samband genom att filtrera data på olika sätt.
  • ArcGIS StoryMaps väljer du när ska bygga en rapport som innehåller flera mediatyper; som text, kartor, bilder och film. Resultatet blir en webbaserad rapport som är både greppbar och engagerande.
  • ArcGIS Survey 123  är ett formulärbaserat verktyg för att samla in data i fält. Men i appen kan du också exportera och dela rapporter på både objekt- och summeringsnivå.

Tips! Kolla in webbinar

Avslutningsvis vill jag passa på att tipsa om ett webbinar om att skapa bättre rapporter genom att gå från papper och pdf till interaktivitet med stöd av appar i ArcGIS. Ladda ner webbinaret här och se det när det passar dig.

Länktips: