Digitalisering är en pågående förändringsresa som berör och påverkar oss alla. Som individer och i de sammanhang, organisationer och verksamheter vi verkar. Privat såväl som i yrkeslivet. I praktiken innebär det att analoga processer och information omvandlas till digital form. Digital transformation handlar i sin tur om en mer omfattande och strategisk förändring som gör att digitaliserade arbetsflöden verkligen kommer till sin rätt och genererar värde. Något som förutsätter att IT och dess möjligheter möter människor och deras behov.

Framgångsrik digitalisering begränsas med andra ord inte till att vara en fråga om teknik. Initiativet är betydligt bredare än så. Faktum är att de organisationer som lyckas i sitt förändringsarbete inkluderar även utveckling av arbetsprocesser, kultur och kompetens. I grunden finns i en ambition att stötta reella verksamhetsbehov och affärsmål.

Viktiga förmågor i digitalisering

Organisationer med GIS i sin IT-stack har tillgång till en kraftfull teknologi att använda för att stärka digitaliseringen. En komplett GIS-plattform omfattar som bekant en rad förmågor vad gäller datahantering och analys. Förmågor som gör att GIS stärker både besluts- och verksamhetsstödet, och därmed bidrar till bättre beslut, förbättrat samarbete, innovation, optimerade arbetsflöden och ökad effektivitet.  I mångt och mycket är det precis detta som digital transformation handlar om.

Lyckas med stöd av GIS

Jag vill lyfta fyra faktorer som hjälper dig och din organisation att dra nytta av ArcGIS i digitalisering och den utveckling av verksamheten det innebär.

1. Omfamna plattformens möjligheter – Insikten och förhållningssättet att GIS har kapacitet att stötta de flesta av organisationens verksamhetsben lägger grunden. Enkelt uttryckt handlar det sedan om att nyttja de möjligheter ArcGIS-plattformen ger för att tillgängliggöra geografisk information, data, kartor, appar och funktionalitet på ett och samma ställe. Det gör att du kan leverera värde i digitaliseringens tjänst snabbare och mer effektivt.

2.  Våga släppa loss kraften i data – Data är bränslet som driver digitalisering framåt. Därför är det problematiskt att många tvekar att tillgängliggöra data och information, internt såväl som externt. Alla organisationer har naturligtvis en viss andel data som inte kan delas i en portal. Men data som inte faller under denna kategori bör finnas tillgängliga på ett användbart sätt. Självklart med stöd av en behörighetshantering som säkerställer vem som kan göra vad med tillgängliga data.

Ett intressant exempel är BP som konstaterade att hela 95 procent av deras geodata faktiskt kunde tillgängliggöras i deras GIS-portal.

Med fokus på användare och användning

3. Satsa på verksamhetsanpassade användargränssnitt – Att presentera data och tjänster på ett användarvänligt sätt är a och o. Genom att skapa målgruppsanpassade webbsidor, som ett alternativ till portalens standardutförande, gör du värdefullt innehåll och viktig funktionalitet lättillgängligt för fler. Och med ArcGIS-plattformens bredd av konfigurerbara appar finns i sin tur alla möjligheter att sätta upp behovs- och rollbaserade verktyg och vyer.

4. Ha stenkoll på hur portalen används – Det lönar sig att ha koll på och förstå hur din organisations ArcGIS-installation används. Om jobbet måste göras manuellt är risken stor att det inte blir gjort så ofta som behövs för att användningen av GIS-portalen ska kunna optimeras fortlöpande, och portalens resurser nyttjas mer och bättre av fler. Kolla in hur automatiserade användarrapporter kan hjälpa dig.

Du har hört det förut, men det tål att sägas igen. Digitalisering som skapar värde, med eller utan GIS, är ett förändringsarbete som förutsätter samverkan tvärs hela organisationen. Nyfikenhet, dialog och engagemang är kort sagt en grundläggande förutsättning. Liksom ett strategiskt och långsiktigt hållbart förhållningssätt till förändringen naturligtvis.

Länktips: