Elnät måste leverera i alla väder. Därför ställs särskilda krav på organisationer som hanterar drift och förvaltning av denna samhällskritiska infrastruktur. Det gäller kort sagt att ha koll på läget, och en optimerad besiktningsprocess är en i sammanhanget viktig förutsättning. I praktiken handlar det om att samla in, bearbeta och dela den information som krävs genom hela processen så smart som möjligt. Från planering och besiktning till uppföljning och åtgärd på plats ute i ledningsgatan.

I slutänden är det alltså en fråga om att säkra tillgången till data och information. Genom att digitalisera arbetsflödet och låta data flöda sömlöst i en obruten kedja finns stora möjligheter att utföra besiktning mer kostnadseffektivt, och dessutom både öka den operativa effektiviteten och kvalitetssäkra viktig information. Naturligtvis utan att tumma på informationssäkerheten. En komplett GIS-plattform har kapacitet att realisera just detta.

Från planering, till exekvering och uppföljning

ArcGIS svit av konfigurerbara appar gör att du kan sätta kraftfulla digitala verktyg i händerna på personalstyrkan. För alla roller och i alla faser av arbetsflödet – hela vägen från planering till exekvering och uppföljning. Till exempel så här:

Planeringen görs med stöd av en webbapplikation som tillgängliggör en samlad datadriven lägesbild; tillika ett visuellt planeringsunderlag. Verktyget skapas med ArcGIS Experience Builder, och innehåller även funktionalitet för att hantera data om de ytor och ledningar som ska besiktigas.

Besiktning sker sedan från helikopter, snöskoter, annat fordon eller till fots. Här är det en fördel att personal kan registrera avvikelser och risker snabbt och enkelt. Appen ArcGIS QuickCapture är specialiserad just på att samla in data i farten med några få klick. Genomförd flygrutt registreras dessutom automatiskt.

Noterade ärenden registreras i ArcGIS Workforce, även det automatiskt, och besiktningsledaren tilldelar via appen entreprenörer eller egen personal uppgifter. Berörda medarbetare får en notifiering i mobilen och utför efterbesiktning eller felavhjälpning. Information om ärendet liksom en kvittens när det är utfört registreras i Workforce direkt på plats i fält. I de fall information kopplat till aktuell asset behöver uppdateras används appen ArcGIS Field Maps för maximal precision.

Snabb uppföljning är möjlig i och med att registrerade data från besiktning och hantering av ärenden blir direkt tillgängliga för personal på kontoret. Till sin hjälp för att följa upp omfattning, status och exempelvis utförd flygningsrutt eller helikoptrars upp- och nertider finns en vy skapad i ArcGIS Dashboards.

Användbart i proaktiv och reaktiv besiktning

Digitaliseringen och dess verktyg är en tillgång i hanteringen av den proaktiva besiktningen. Men naturligtvis även när besiktning plötsligt och oväntat blir nödvändig, som vid storm eller snöoväder. Resultat i form av ökad effektivitet och leveranssäkerhet låter inte vänta på sig.

För att maxa utväxlingen på det digitaliserade arbetsflödet vill jag avslutningsvis passa på att tipsa om möjligheten att tillgängliggöra appar, verktyg och vyer via en verksamhetsanpassad och användarvänlig webbsida som skapas med ArcGIS Enterprise Sites.

Länktips: