Att påstå att AI är på allas läppar är väl närmast en underdrift. Teknologin har blivit verkligt intressant och en angelägenhet för många tack vare den snabba tekniska utvecklingen, bredden i tillämpningen och de ekonomiska möjligheter den ger. Ett ökat fokus på AI är men andra ord inte förvånande – utifrån ett tekniskt, kommersiellt och samhälleligt perspektiv. Men hur förhåller sig GIS till utvecklingen?

Kombinationen AI och GIS är inget nytt. Tvärtom. Inom geografisk IT har vi under decennier dragit nytta av maskin- och djupinlärning för att effektivisera och automatisera arbetsflöden. Genom att kombinera teknologierna och deras respektive styrkor är det kort sagt möjligt att få ut mer av komplexa datamängder. I praktiken handlar det om att genom geografisk analys och kraftfull datavisualisering se nya mönster och samband, och därmed fatta välgrundade beslut, även när mängden data är omfattande och svår att tränga igenom.

Vi kallar det geoAI, geospatial artificiell intelligens. En förmåga som löser utmaningar inom områden som hållbarhet, skogsbruk, riskhantering, stadsplanering och supply chain.

Generativ AI i GIS runt hörnet

Traditionell AI fokuserar alltså på att analysera data, identifiera mönster och automatisera beslut. Generativ AI är i sin tur en gren i teknologifamiljen som enkelt uttryckt specialiserar sig på att skapa nya data och nytt innehåll. Att den här typen av AI används mer och mer av allt fler är sannolikt en starkt bidragande orsak till att intresset för tekniken ökar så snabbt just nu.

Kanske har du provat att använda så kallade AI-assistenter? Visst gör de livet enklare! På ett mer övergripande plan är generativ AI i högsta grad användbart och värdeskapande när det kommer till innehållsskapande och kreativt arbete, men även innovation och effektivisering.

Generativ AI är nu på väg att integreras även i ArcGIS. Det är under utveckling. I det här videoklippet får du en förhandstitt på vad som är på gång.

Länktips: