Koll på försörjningskedjans svagaste länk med geografisk intelligens

2021-06-23T15:23:18+02:00Samverkan|

Oavsett i vilken utsträckning en verksamhets försörjningskedja är global representerar den ett komplext flöde med många beroenden, som påverkas av en rad omvärldsfaktorer. Klimatp ...Läs inlägget