Uppgradering till ArcGIS senaste version

För er som planerar att uppgradera till ArcGIS senaste version och vill komma igång snabbt erbjuder Esri Sveriges konsulter hjälp med detta. Som stöd i uppgraderingsprocessen kan vi erbjuda både en förstudie och en hands-on workshop.

Förstudie

Syftet med en förstudie är att på ett tidigt stadium inventera befintlig användning och befintliga systemberoenden, samt att identifiera mervärden, ökad verksamhetsnytta och eventuella förändringsbehov inför en uppgradering. Omfattningen av er ArcGIS-installation avgör i vilken form förstudien genomförs.

Uppgradering

Utifrån förstudien genomförs därefter uppgradering av ArcGIS. Införandet av ArcGIS senaste version består av fyra huvudsakliga steg:

Workshop

Under en endags workshop får upp till 10 deltagare både information om och möjlighet att själva använda ArcGIS senaste version hands-on. Workshopen genomförs på vår mobila utbildningsmiljö.


Pris

12 400 kr/dag
(exklusive förberedelser och restid)

Vi hjälper dig och din organisation till snabba resultat.

Kontakta oss för förslag →