Migrering från ArcIMS till ArcGIS for Server

För er som vill gå över från ArcIMS till ArcGIS for Server erbjuder Esri Sveriges konsulter hjälp med detta. Vi erbjuder en förstudie med efterföljande rapport och offert.

ArcIMS 10.0 är den sista versionen av ArcIMS. För alla kunder som idag har webblösningar framtagna i ArcIMS rekommenderar vi därför en övergång till ArcGIS for Server. Med ArcGIS for Server introduceras en ny arkitektur för tjänster baserad på webbstandarder som stödjer mer funktionalitet, enklare installation och administration, samt ger bättre prestanda och skalbarhet. Införandet av ArcGIS for Server består av fyra huvudsakliga steg:

Förstudie

Den förstudie vi erbjuder inleds med en teoretisk del där vi går igenom hur ArcGIS for Server fungerar, vad man bör tänka på inför en migrering och vilka vägval som finns. Syftet med förstudien är sedan att inventera befintlig användning och befintliga systemberoenden, samt att identifiera mervärden, ökad verksamhetsnytta och eventuella förändringsbehov inför en migrering.

Dag 1

  • Förstudie: besök hos kund som är uppdelad på två delar:
    Teoretisk del där vi går igenom hur ArcGIS Server fungerar, vad man bör tänka på och vilka vägval som finns.
  • Diskussion där vi tittar vi närmare på era behov, vilka systemberoenden som finns, önskemål och förutsättningar.

Dag 2

  • Rapport

Pris

12 400 kr/dag
(exklusive förberedelser och restid)

Vi hjälper dig och din organisation till snabba resultat.

Kontakta oss för förslag →